Select Page

• Literatūros sąrašas IV klasei

Paskutinius mokyklinius metus  praleiskite skaitydami gerus kūrinius!

1. H. Radausko eilėraščiai (rink. „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“)
2. A. Kamiu. „Svetimas“
3. Salomėja Nėris. „Prie didelio kelio“
4. V. Mačernis. „Metai“
5. B. Sruoga. „Dievų miškas“
6. Bronius Krivickas.  Eilėraščiai
7. A. Škėma. „Balta Drobulė“
8. Just. Marcinkevičius. Eilėraščiai. Drana „Mažvydas“
9. Marius Katiliškis. „Miškais ateina ruduo“
10. J. Aputis. „Keleivio novelės“ („Vakarėjant gražios dobilienos“,  „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“, „Įveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“, „Užšalusios skulptūrų akys“)
11. M. Martinaitis. Eilėraščiai
12. S. Geda. Eilėraščiai
13. Č. Milošas. Eilėraščiai
14. J. Vaičiūnaitė.  Eilėraščiai
15. A. Marčėnas.  Eilėraščiai („Eilinė“)
16. J. Kunčinas. „Tūla“
17. M. Ivaškevičius. „Madagaskaras“