Pasirinkite puslapį

GIMNAZIJAI-100

 

PALANGOS SENOJI GIMNAZIJA ŠIMTMETĮ PASITINKA SU ISTORINIŲ LAIMĖJIMŲ PUOKŠTE

Palangos senoji gimnazija savo 100-uosius mokslo metus pasitiko ir švenčia kaip solidi ir garsi visoje Lietuvoje savo mokytojais bei jų mokinių pasiekimais mokykla. Gimnazija, kaip ir bažnyčia, yra ne pastatas, o bendruomenė, todėl jubiliejiniais metais Senosios gimnazijos jubiliejų švenčia visi su gimnazija susiję žmonės, visi visų laikotarpių gimnazijos mokiniai, mokytojai. Negalima nepastebėti, kad ir šiandien čia besimokančių gimnazistų tėvai ar net seneliai taip pat mokėsi šioje mokykloje, kad yra mokytojų, kurie čia mokėsi, o šiandien dirba.

Svarbi kiekvienam palangiškiui

Čia mokosi beveik visas Palangos jaunimas, taigi Gimnazija neišvengiamai yra svarbi kiekvienam palangiškiui. Tai mus vienija, stiprina ir padeda veikti kartu.

Gimnazija per savo šimtą metų ne kartą keitė pavadinimą. Jos istorijoje buvo laikotarpis, kai gimnazijos mokiniai ir jų mokytojai patyrė ne tik kūrybinį džiaugsmą, bet ir baisius sovietmečio išgyvenimus. Kad ir kaip bebūtų, gimnazijoje visuomet buvo asmenybių – mokinių ir mokytojų, kurie žadino laisvo, nepriklausomo žmogaus dvasią ir palaikė jaunų žmonių stiprybę, laisvės troškimą ir pilietinę atsakomybę.

Išaugino 2 signatarus

Tai, kad Palanga išaugino du Lietuvos Nepriklausomos valstybės akto signatarus – Rimvydą Valatką ir Virginijų Pikturną, yra ir Palangos senojoje gimnazijoje dirbusių mokytojų – asmenybių – nuopelnas. Gimnazijos bibliotekos skaitykloje yra iškabintas Gimnazijos garbės sąrašas, kuriame įrašytos mokytojų Jono Brindzos, Gedimino Kundroto, Jūratės Galinauskienės, Ado Liachovičiaus, Jono Šarkos, Balio Normanto, Algimanto Želvio, Genovaitės Čeporienės-Urbonienės ir kitų mokytojų pavardės.

Gimnazijos šimtmetis yra laikas, kuomet visi čia besimokiusieji, dirbusieji prisimena bei išgyvena savo laiko mokyklos prisiminimus, asmenines patirtis. Prisimena klasės draugus, mokytojus, įdomiausius gyvenimo mokykloje nutikimus. Tokia asmeninė patirtis toje pačioje vietoje, nors ir skirtingu laiku, visus čia besimokiusiuosius jungia, aukština ir yra Senosios gimnazijos istorijos dalis. Visada buvo ir yra garbė būti baigusiam Palangos senąją gimnaziją, kad ir kokiu pavadinimu ji kažkada vadinosi.

Į jubiliejų – su pasauliniu sidabru

Gimnazija šimtmetį švenčia ne tik neatpažįstamai pakeitusi savo patalpų vidų, bet ir solidžiais savo mokinių ir jų mokytojų pasiekimais. 2022 metais Palangos senosios gimnazijos mokiniai tapo net 16 respublikinių ir tarptautinių olimpiadų bei konkursų nugalėtojas ir prizininkais. Visus mokinius priimančiai ir mokinių atrankos nedarančiai gimnazijai tai ypač aukštas nacionalinio lygmens įvertinimas, o Palangai – ir istorinis įvykis.

Šiais metais respublikinėse mokinių olimpiadose iškovoti net 3 aukso medaliai. Ir dar – Mūza Svetickaitė pasaulinėje geografijos olimpiadoje iškovojo sidabro medalį, o iš Baltijos šalių tarptautinės geografijos olimpiados Tomas Jakubauskas parvežė bronzą. Suprantame ir vertiname, kad tokie ypač aukšti mokymosi pasiekimai yra didžiulio mokinių ir jų mokytojų darbo bei talento rezultatas.

Nacionalinės švietimo agentūros duomenys rodo, kad Palangos miesto savivaldybė pagal Senosios gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus praėjusiais mokslo metais pateko į aukščiausią Lietuvos poziciją. Apie išskirtinius Palangos mokinių pasiekimus kasmet skelbia ir žurnalas „Reitingai“.

Geriausiame šalies gimnazijų šešetuke

Pagal mokinių pasiekimus respublikinėse ir tarptautinėse olimpiadose 2021 m. Palangos gimnazija pateko į geriausių visos Lietuvos gimnazijų šešetuką (po Vilniaus licėjaus, KTU gimnazijos ir kelių kitų, mokinių atranką vykdančių mokyklų).

Jau treji metai, kai Palangos miesto savivaldybė pagal Palangos senosios gimnazijos mokinių pasiekimus respublikinėse olimpiadose (skaičiuojant pasiekimų dalį, tenkančią vienam tūkstančiui Savivaldybės mokinių)  yra aukščiausioje – pirmojoje – pozicijoje. Regis, kad ir pagal 2021-2022 mokslo metų rezultatus, kurie bus skelbiami netrukus, neužleisime tokios pat aukštos vietos.

Pastebėčiau, kad pernai Palangos savivaldybė pagal Senosios gimnazijos mokinių matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatus džiaugėsi pirmąja vieta tarp 60 Lietuvos savivaldybių, nes Palangoje mažiausia Lietuvoje abiturientų dalis, lyginant su visos šalies rezultatais, neišlaikė matematikos egzamino.

Stengiamės, kad Palangoje Lietuva neprarastų nė vieno talentingo žmogaus ir nebūtų nusigręžta nuo mokymosi sunkumų turinčio gimnazisto, kad mūsų gimnazistas, stojantis į universitetą, siekdamas karjeros darbo rinkoje, būtų konkurencingas. Šiandien mokykloje dirbančių žmonių pastangos kuria ypatingai aukštas viso to galimybes ir rezultatus.

Laboratorijoje – ir DNR tyrimai

Gera mokykla kainuoja. Tik turėdamas tinkamas galimybes, ugdymo kokybės kūrimo įrankius, pažangias priemones mokytojas gali pasiekti solidžių ir prasmingų ugdymo tikslų bei rezultatų. Šiandien stipriai pakitęs mokyklos ugdymo turinys, orientuojamas į kompetencijų ugdymą, integralumą. Skatinama visuminė ugdymo(si) samprata, ugdymas(is) išeina iš kabinetų, keliasi į patyrimų erdves – mokiniai tyrinėja, ugdosi kritinį mąstymą.

Pastaruoju laikotarpiu mokymosi aplinka gimnazijoje buvo kryptingai modernizuojama, nuosekliai rūpinamasi mokytojo galimybių plėtra, siekiama aukštos mokymosi kultūros ir asmeninės mokinio mokymosi sėkmės. Įrengtos turtingos laboratorijos, treniruoklių salė, pasirūpinta mokymosi priemonių gausa, moderniu sporto inventoriumi.

Kiekviename kabinete įdiegta bevielio interneto prieiga, įrengti įvadai interaktyviems ekranams, pažangios IKT galimybės. Manau, kad daug kam bus negirdėta, jog Palangos senosios  Gimnazijos biotechnologijų laboratorijoje galima palyginti skirtingų asmenų, gyvūnų DNR, dauginti turimas DNR atkarpas. Tai Lietuvos mokyklai yra didelė naujovė.

Ir metus trukusi renovacija tapo pavyzdžiu visai Lietuvai – ori mokytojo darbui ir sukurta darbo aplinka rodo, kad ir Savivaldybės vadovybė vertina mokytojo darbą ir čia dirbančių žmonių pastangas kurti prasmingą jaunuomenės veiklą. Turtinga mokymosi aplinka, neeilinės galimybės gimnazijoje šiandien tampa tarsi savaime suprantama jaunuomenės ir jų mokytojų veiklos Palangos senojoje gimnazijoje aplinkybė.

Švęsime visi kartu

Viskas keičiasi, tačiau kiekvienam brangiausia ta mokykla, kurioje jis mokėsi. Šiandien galime pasakyti, kad visi, kurie čia dirbo ir mokėsi šiame šimtmetyje, yra Palangos senoji gimnazija, kad jos jubiliejus yra mūsų visų šventė ir kviečiu dalyvauti šventiniuose renginiuose.

Lapkričio 26 d. Palangos koncertų salėje vyks Šimtmečio šventė, į kurią kviečiami visi miesto gyventojai.

Spalio pabaigoje į Gimnaziją pakviesime visus gimnazijoje dirbusius Palangos mokytojus. Norisi jiems skirti ypatingą dėmesį, išklausyti jų prisiminimus, parodyti, kuo mokykla gyvena dabar. Lapkričio 26 d. Gimnazijoje vyks ir pastarojo dešimtmečio Gimnazijos mokinių kūrybos almanacho pristatymas, į kurį, žinoma, visų pirma kviesime tekstų autorius, bet laukiama visa miesto bendruomenė.

Planuojamos parodos, publikacijų ciklas, atvirų durų dienos gimnazijoje, iškilminga eisena ir kiti renginiai. Švęsime visi kartu.

Palangos senosios gimnazijos direktorius   Leonas Šidlauskas