Pasirinkite puslapį

SKAITMENINIS TEMINIS ARCHYVAS

ELEKTRONINĖS KNYGOS, TEKSTAI
1. Aputis, Juozas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/juozas-aputis
2. Aputis, Juozas. Novelės www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
3. Baranauskas, Antanas. Anykščių šilelis www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
4. Biliūnas, Jonas. Liūdna pasaka www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
5. Binkis, Kazys http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/kazys-binkis
6. Bradūnas, Kazys http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/kazys-bradunas
7. Boruta, Kazys http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/kazys-boruta
8. Černiauskaitė,  Laura Sintija http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/laura-sintija-cerniauskaite
9. Donelaitis, Kristijonas. Metai www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
10. Elektroninė literatūros chrestomatija 11-12 klasei. pdf https://mokovas.files.wordpress.com/2013/07/e-chrestomatija_11-12_kl.pdf
11. Ivaškevičius, Marius http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/marius-ivaskevicius
12. Gavelis, Ričardas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/ricardas-gavelis
13. Geda, Sigitas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/sigitas-geda
14. Granauskas, Romualdas  http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/romualdas-granauskas
15. Grušas, Juozas.   Herkus Mantas.  Meilė, džiazas ir velnias www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)

 

16. Grušas, Juozas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/juozas-grusas
17. Ivanauskaitė, Jurga. Pakalnučių metai http://www.tekstai.lt/tekstai/233-ivanauskaite-jurga/1248-jurga-ivanauskaite-pakalnui-metai
18. Kafka, Francas. Metamorfozės www.vyturys.lt  (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
19. Kajokas, Donaldas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/donaldas-kajokas
20. Kamiu, Alberas. Svetimas http://www.šaltiniai.info
21. Katiliškis, Marius.  Miškais ateina ruduo www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
22. Katiliškis, Marius http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/marius-katiliskis
23. Krėvė, Vincas. Skirgaila www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
24. Kunčinas, Jurgis http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/jurgis-kuncinas
25. Marcinkevičius, Justinas.  Mažvydas http://www.šaltiniai.info
26. Mackus, Algimantas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/algimantas-mackus
27. Marčėnas, Aidas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/aidas-marcenas
28. Martinaitis, Marcelijus http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/marcelijus-martinaitis
29. Martinaitis, Marcelijus. Kukučio baladės http://www.tekstai.lt
30. Meras, I. Lygiosios trunka akimirką www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
31. Mykolaitis-Putinas, Vincas. Altorių šešėly www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
32. Mykolaitis-Putinas, Vincas. Tarp dviejų aušrų http://antologija.lt/
33. Mykolaitis-Putinas, Vincas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/vincas-mykolaitis-putinas
34. Nagys, Henrikas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/henrikas-nagys
35. Navakas, Kęstutis  http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/kestutis-navakas
36. Nyka- Niliūnas,  Alfonsas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/alfonsas-nyka-niliunas
37. Nėris, Salomėja http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/salomeja-neris
38. Orvelas, D. Gyvulių ūkis http://www.šaltiniai.info
39. Parulskis, Sigitas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/sigitas-parulskis
40. Radauskas, Henrikas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/henrikas-radauskas
41. Remarkas, R. M. Vakarų fronte nieko naujo, Trys draugai www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
42. Sabaliauskaitė, Kristina http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/kristina-sabaliauskaite
43. Savickis, Jurgis. Novelės http://antologija.lt/
44. Savickis, Jurgis http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/jurgis-savickis
45. Simonaitytė, Ieva. Vilius Karalius  https://vyturys.lt/knygu-sarasas (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
46. Simonaitytė, Ieva. Aukštųjų Šimonių likimas https://vyturys.lt/knygu-sarasas (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
47. Sruoga, Balys. Dievų miškas www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
48. Sruoga, Balys http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/balys-sruoga
49. Šaltenis, Saulius. Riešutų duona www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
50. Šatrijos Ragana. Sename dvare. Irkos tragedija www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
51. Šeinius, Ignas. Kuprelis http://antologija.lt/
52. Šeinius, Ignas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/ignas-seinius
53. Širvys, Paulius http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/paulius-sirvys
54. Šlepikas, Alvydas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/alvydas-slepikas
55. Šekspyras. Hamletas www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
56. Šekspyras. Romeo ir Džuljeta www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
57. Škėma, Antanas. Balta drobulė www.vyturys.lt  (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
58. Škėma, Antanas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/antanas-skema
59. Šerelytė, Renata http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/renata-serelyte
60. Tumas Vaižgantas, Juozas. Dėdės ir dėdienės www.vyturys.lt (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
61. Vaičiulaitis, Antanas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/antanas-vaiciulaitis
62. Vaičiūnaitė, Judita http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/judita-vaiciunaite
63. Wilde, O. Doriano Grėjaus portretas www.vyturys.lt  (reikalinga registracija. Kodas – TAMO)

 

AUDIO KNYGOS, TEKSTAI
1. Aputis, Juozas.  Vieškelyje džipai https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/vieskelyje-dzipai-mp3/
2. Aistis, Jonas. Esė „Apie laiką ir žmones“ https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/aistis-apie-laika-ir-zmones-mp3/
3. Baranauskas, Antanas.  Anykščių šilelis https://cloud.mail.ru/public/6767f2a935de/Baranauskas.

%20Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20%C5%A1ilelis.mp3

4. Biliūnas, Jonas.  Kliudžiau, Ubagas, Brisiaus galas https://mokovas.wordpress.com/2015/07/25/mediateka-kliudziau-brisiaus-galas-ubagas-mp3/
5. Biliūnas, Jonas. Liūdna pasaka. Kūrybos rinktinė https://vyturys.lt/knygu-sarasas  (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
6. Kazys Bradūnas prisimena savo poetinį kelią, skaito eiles, intarpuose – kitų žymių literatūros ir kultūros veikėjų poeto kūrybos įvertinimas https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/duona-zeme-ir-vanduo-mp3/

 

7. Brazdžionis, Bernardas. Eilės https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/zenklai-ir-stebuklai-mp3/
8. Černiauskaitė, Sintija. Benedikto slenksčiai https://vyturys.lt/books (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
9. Biografinė laida iš ciklo „Egzodo rašytojai“ https://mokovas.wordpress.com/2015/07/22/mediateka-mariaus-katiliskio-kuryba-mp3/
10. Donelaitis, Kristijonas. Metai https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/metai-mp3/
11. Dostojevskis, Fiodoras. Nusikaltimas ir bausmė https://mokovas.wordpress.com/2015/07/28/mediateka-nusikaltimas-ir-bausme-mp3/
12. Poetė Janina Degutytė apie save, tikrovę ir poezijos pasaulį, skaitomos eilės https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/du-pasauliai-kasdiena-ir-poezija-mp3/
13.  Gavelis, R. Jauno žmogaus memuarai https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013672363/vakaras-su-knyga-jauno-zmogaus-memuarai-i-d
14. Grinkevičiūtė Dalia. Lietuviai prie Laptevų jūros https://mokovas.wordpress.com/2015/08/01/mediateka-lietuviai-prie-laptevu-juros-mp3/
15. Granauskas, Romualdas. Su peteliške ant lūpų https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/su-peteliske-ant-lupu-mp3/
16. Golding, W. Musių valdovas https://vyturys.lt/books  (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
17. Rašytoja Vanda Juknaitė skaito savo knygą „Išsiduosi. Balsu” https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/

issiduosi-balsu-mp3/

18. Hesse, Hermann. Stepių vilkas https://mokovas.wordpress.com/2015/08/01/mediateka-stepiu-vilkas-mp3/
19. Kajokas, Donaldas. Lyrika https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/meditacijos-mp3/
20. Kafka, Francas. Metamorfozė https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/kafka-metamorfoze-mp3/
21. Kafka, Francas. Metamorfozė https://vyturys.lt/books  (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
22. Kamiu, Alberas. Svetimas https://mokovas.wordpress.com/2015/08/01/mediateka-svetimas-mp3/
23. Katiliškis, Marius. Miškais ateina ruduo https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/miskais-ateina-ruduo-mp3/
24. Vincas Krėvė išeivijos atsiminimuose. https://mokovas.wordpress.com/2015/07/22/mediateka-vincas-kreve-iseivijos-prisiminimuose-mp3/
25. Kunčinas, Jurgis. Tūla https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/tula-mp3/
26. Martinaitis, Marcelijus. Mes gyvenome. Skaito pats autorius https://mokovas.wordpress.com/2015/08/01/mediateka-mes-gyvenome-mp3/
27. Marcelijaus Martinaičio eilės apie meilę https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/meiles-lyrika-mp3/
28. Marčėnas, Aidas. Lyrika https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/aidas-marcenas-lyrika-mp3/
29. Meras, Icchokas. Kaip išaugo alyvmedis https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/meras-kaip-isaugo-alyvmedis-mp3/
30. Meras, Icchokas. Lygiosios trunka akimirką https://vyturys.lt/books  (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
31. Antano Miškinio istorijos lūžiai. https://cloud.mail.ru/public/37G6/KwSikMVGq
32. Miškinis, Antanas. Lyrika https://cloud.mail.ru/public/HmNq/KmpoXESRM
33. Antano Miškinio pasakojimai https://mokovas.wordpress.com/2015/07/25/mediateka-pasakojimai-mp3/
34. Miškinis, Antanas. Psalmės https://mokovas.wordpress.com/2015/08/01/mediateka-psalmes-mp3/
35. Mykolaitis Putinas, Vincas. Lyrika https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/nemigu-busenos-mp3/
36. Poetė Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė  „Putinas mano atsiminimuose“ https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/putinas-mano-atsiminimuose-mp3/
37. Nyka –Niliūnas. Dienoraštis https://mokovas.wordpress.com/2015/08/01/mediateka-dienorastis-mp3/
38. Orvel, G. Gyvulių ūkis https://vyturys.lt/books    (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
39. Ostrauskas, Kostas. Monopjesė „Vaižgantas“ https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/vaizgantas-mp3/
40. Radauskas, Henrikas. Asmenybė ir kūryba https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/radauskas-impresijos-mp3/
41. Sruoga, Balys. Dievų miškas https://vyturys.lt/books    (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
42. Šaltenis, Saulius. Riešutų duona https://vyturys.lt/books    (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
43. Igno Šeiniaus talentas (pagal J. Tumą-Vaižgantą), literatūrologų atsiliepimai ir vertinimai, paties autoriaus balso įrašai, romano „Kuprelis“ ištraukas skaito aktoriai. https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/seiniaus-kuryba-mp3/
44. Šeinius, Ignas. Kuprelis https://mokovas.wordpress.com/2015/07/24/mediateka-kuprelis-mp3/
45. Antano Vaičiulaičio kūryba. Savo eiles skaitys ir  mintimis  dalinsis rašytojas Antanas Vaičiulaitis https://mokovas.wordpress.com/2015/07/22/mediateka-antano-vaiciulaicio-kuryba-mp3/
46. Škėma, Antanas. Balta drobulė https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/balta-drobule-mp3/
47. Škėma, Antanas. Saulėtos dienos https://mokovas.wordpress.com/2015/07/24/mediateka-sauletos-dienos-mp3/
48. Vaidinimas pagal J. Tumo-Vaižganto apysaką „Dėdės ir dėdienės“ https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/dedes-ir-dedienes-mp3/
49. Tumas- Vaižgantas, J. Nebylys https://vyturys.lt/knygu-sarasas (Reikalinga registracija. Kodas –TAMO)
50. Tumas- Vaižgantas, J. Dėdės ir dėdienės https://vyturys.lt/knygu-sarasas (Reikalinga registracija. Kodas –TAMO)
51. Atsiminimai apie Vaičiūnaitę https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/miesto-gyvenimo-ir-meiles-poete-mp3/
52. Vaičiūnaitė, Judita. Lyrika https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/miesto-gyvenimo-spalvos-mp3/
53. Vaičiulaitis, Antanas. Tavo veido šviesa https://mokovas.wordpress.com/2015/07/22/mediateka-tavo-veido-

sviesa-mp3/

54. Wilde, Oskaras. Doriano Grėjaus paveikslas https://vyturys.lt/books   (Reikalinga registracija. Kodas –TAMO)
55. Žemaitė „Sutkai“ (iš ciklo „Laimė nutekėjimo“) https://mokovas.wordpress.com/2015/07/22/mediateka-vincas-kreve-iseivijos-prisiminimuose-mp3/
56. Literatūrinė-muzikinė kompozicija apie menininką Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Tai vienintelis aktorių – Laimono Noreikos ir Monikos Mironaitės – dueto įrašas. Oną Preilytę-Puidienę vaidino aktorė Kazimiera Kymantaitė https://mokovas.wordpress.com/mediateka/audioteka/didziuliu-pusu-pavesy-mp3/

 

STRAIPSNIAI
1. Viktorija Daujotytė http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/viktorija-daujotyte
2. Vytautas V. Landsbergis. „Marcelijus mums buvo  ne šios žemės palydovas“. http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/773-2014-m-nr-04-balandis/7554-vytautas-v-landsbergis-    marcelijus-mums-buvo-it-ne-sios-zemes-palydovas-uzrase-giedrius-genys-ir-fausta-radzeviciute
3. Žemininkai. Būčiau dingęs kaip lašas jūroje. Alfonsą Nyką-Niliūną kalbina Vytautas V. Landsbergis (1995). http://www.tekstai.lt/literaturiniai-sajudziai/205-zemininkai/1781-zemininkai-buciau-dinges-kaip-lasas-juroje-alfonsa-nyka-niliuna-kalbina-vytautas-v-landsbergis
4. Regimantas Tamošaitis http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/regimantas-tamosaitis
5. Valentinas Šventickas http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/valentinas-sventickas
6. Kultūros epochos ir literatūros srovės. https://mokovas.wordpress.com/kulturos-epochos-ir-literaturos-sroves/
7. V.Kavolis „Lietuvis kaip revoliucijos žmogus“, audio. https://vyturys.lt/books (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
8. L. Donskis „Svarbu nuolat skaityti pačias geriausias knygas“. https://vyturys.lt/books (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
9. J.Kaupas „Kuo Antanas Škėma reikšmingas mūsų literatūroje“. https://vyturys.lt/books (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
10. J. Kaupas „Paskutinė diena su Antanu Škėma“. https://vyturys.lt/books (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
11. S. Kymantaitė-Čiurlionienė „Kalba tai turtas“. https://vyturys.lt/books (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
12. M. Ciceronas „Pokalbiai apie senatvę ir bičiulystę“. https://vyturys.lt/books (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
13. Justinas Marcinkevičius. Kalba pasakyta Vilniaus Katedros aikštėje. https://vyturys.lt/books (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
14. M. Grigaitis. Biblija ir jos tradicija. https://vyturys.lt/books (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
15. K. Dambrauskas. Kaip nesugadinti šuns širdies. https://vyturys.lt/books (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
16. B. Kerbelytė. Gyvasis vanduo lietuvių stebuklinėse pasakose. https://vyturys.lt/books (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
17. G. Naborovskis. Gyvenimo trumpumas. Apie tą patį. https://vyturys.lt/books (Reikalinga registracija. Kodas – TAMO)
18. Vytautas Kubilius http://www.tekstai.lt/component/tags/tag/vytautas-kubilius
MOKYMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS, TEMINIAI LITERATŪROS SĄRAŠAI, KŪRYBINĖS UŽDUOTYS
1. Kūrybinių užduočių rinkinys lietuvių kalbos mokytojams. https://mokovas.wordpress.com/kurybiniu-uzduociu-rinkinys/
2. Teminiai literatūros sąrašai, parengti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Tyrimų ir sklaidos skyriaus specialistų. https://www.ibbylietuva.lt/naujienos/skelbiami-atnaujinti-teminiai-literaturos-sarasai/
3. Atnaujintas skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas. https://www.nsa.smm.lt/2020/11/23/atnaujintas-skaitmeniniu-mokymo-priemoniu-sarasas-skirtas-nuotoliniam-mokymui-organizuoti/
4. Kaip parašyti motyvacinį laišką? https://mokovas.wordpress.com/motyvacinis-laiskas/
FILMOTEKA – SPEKTAKLIAI
1. Lėlių spektaklis Sigito Gedos pjesės lietuvių liaudies pasakos motyvais „Ką senelis padarys, viskas bus gerai“. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/8433/spektaklis-sigitas-geda-ka-senelis-padarys-viskas-bus-gerai
2. TV spektaklis pagal Kosto Ostrausko pjesę „Eloiza ir Abelardas“ I d. Spektaklio režisierius Juozas Javaitis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13364/spektaklis-kostas-ostrauskas-eloiza-ir-abelardas-i-d
3. TV spektaklis pagal Kosto Ostrausko pjesę „Eloiza ir Abelardas“ II d. Spektaklio režisierius Juozas Javaitis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13366/spektaklis-kostas-ostrauskas-eloiza-ir-abelardas-ii-d
4. Nacionalinio dramos teatro spektaklis „Paskendusi vasara“ rašytojo Mariaus Katiliškio kūrinių motyvais. Pirma dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/23690/spektaklis-marius-katiliskis-paskendusi-vasara-i-d
5. Nacionalinio dramos teatro spektaklis „Paskendusi vasara“ rašytojo Mariaus Katiliškio kūrinių motyvais. Antra dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/23694/spektaklis-marius-katiliskis-paskendusi-vasara-ii-d
6. Spektaklis. Paulius Širvys „Aš beržas“. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/20546/spektaklis-paulius-sirvys-as-berzas
7. Poezijos spektaklis pagal poeto Just. Marcinkevičiaus eiles „Kokia čia teisybė?“ https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/27795/spektaklis-kai-muzos-prabyla-just-marcinkevicius-kokia-cia-teisybe
8. Poezijos spektaklis „Kokia čia teisybė?“ pagal Henriko Radausko eiles. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/28028/spektaklis-kai-muzos-prabyla-h-radauskas-kokia-cia-teisybe
9. Režisieriaus O. Koršunovo spektaklis pagal W. Shakespeare pjesę „Romeo ir Džiuljeta“ I dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1660/spektaklis-williamas-shakespeare-istabioji-ir-graudzioji-romeo-ir-dziuljetos-istorija-i-d
10. Režisieriaus O. Koršunovo spektaklis pagal W. Shakespeare pjesę „Romeo ir Džiuljeta“ II dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1641/spektaklis-williamas-shakespeare-istabioji-ir-graudzioji-romeo-ir-dziuljetos-istorija-ii-d
11. Režisieriaus O. Koršunovo spektaklis pagal M. Bulgakovo romaną „Meistras ir Margarita“. Pirma dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/19692/spektaklis-michailas-bulgakovas-meistras-ir-margarita-i-d
12. Režisieriaus O. Koršunovo spektaklis pagal M. Bulgakovo romaną „Meistras ir Margarita“. Antra dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/19700/spektaklis-michailas-bulgakovas-meistras-ir-margarita-ii-d
13. Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklio „Madagaskaras“ pagal dramaturgo Mariaus Ivaškevičiaus pjesę, pirma dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1565/spektaklis-marius-ivaskevicius-madagaskaras-i-d
14.

 

J. Grušo drama „Barbora Radvilaitė“ Trakų pilyje, pirma dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1795/spektaklis-juozas-grusas-barbora-radvilaite-i-d
15. Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklio „Madagaskaras“ pagal dramaturgo Mariaus Ivaškevičiaus pjesę, antra dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1567/spektaklis-marius-ivaskevicius-madagaskaras-ii-d
16. J. Grušo drama „Barbora Radvilaitė“ Trakų pilyje, antra dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1814/spektaklis-juozas-grusas-barbora-radvilaite-ii-d
17. Klaipėdos dramos teatro spektaklis pagal Just. Marcinkevičiaus istorinę dramą „Mažvydas“, pirma dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/16722/spektaklis-justinas-marcinkevicius-mazvydas-i-d
18. Klaipėdos dramos teatro spektaklis pagal Just. Marcinkevičiaus istorinę dramą „Mažvydas“, antra dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/16723/spektaklis-justinas-marcinkevicius-mazvydas-ii-d
19. Šatrijos Raganos apysakos „Sename dvare“ inscenizacija, pirma dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/17286/spektaklis-satrijos-ragana-sename-dvare-i-d
20. Šatrijos Raganos apysakos „Sename dvare“ inscenizacija, antra dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/17289/spektaklis-satrijos-ragana-sename-dvare-ii-d
21. TV spektaklis pagal Šatrijos Raganos apysaką „Irkos tragedija“. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/19766/spektaklis-satrijos-ragana-irkos-tragedija
22. Poezijos spektaklis pagal Maironio eiles meilės ir poeto pašaukimo tema. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10710/spektaklis-maironio-poezija-visa-zmonija-meile-apglebsiu
23. Klaipėdos dramos teatro spektaklio Moljero „Tartiufas“, pastatyto teatre 1974 m., vaizdo įrašas, I dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/19482/spektaklis-moljeras-tartiufas-i-d

 

24. Klaipėdos dramos teatro spektaklio Moljero „Tartiufas“, pastatyto teatre 1974 m., vaizdo įrašas, II dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/19483/spektaklis-moljeras-tartiufas-ii-d
25. Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro spektaklis Žemaitės „Marti“. Spektaklio režisierė K. Kymantaitė, I dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11176/spektaklis-zemaite-marti-i-d
26. Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro spektaklis Žemaitės „Marti“. Spektaklio režisierė K. Kymantaitė, II dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11178/spektaklis-zemaite-marti-ii-d
FILMOTEKA
1. Vaidybinis filmas „Velnio nuotaka“. Režisieriaus Arūno Žebriūno miuziklas Kazio Borutos romano „Baltaragio malūnas“ motyvais. Scenarijaus autoriai: Arūnas Žebriūnas, Sigitas Geda. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/7230/vaidybinis-

filmas-velnio-nuotaka-is-kino-juostos

 

2. Atkuriamosios dokumentikos filmas apie pirmąjį Steigiamojo Seimo posėdį.

Rež. Andrius Lygnugaris, scen. aut. Alfonsas Eidintas. 2020 m.

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000125136/

atkuriamosios-dokumentikos-filmas-1920-didzioji-diena

 

3. Vaidybinis filmas „Miškais ateina ruduo“ I dalis.

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/15201/vaidybinis-

filmas-miskais-ateina-ruduo-i-d

 

4. Vaidybinis filmas „Miškais ateina ruduo“ II dalis. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/15202/vaidybinis-

filmas-miskais-ateina-ruduo-ii-d

5. Vaidybinis filmas „Riešutų duona“. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/19736/vaidybinis-

filmas-riesutu-duona

6. Dokumentinis filmas „Kalbėti į pačią širdį“. Režisierės Bytautės Pajėdienės filmas apie Biržų rajono Semeniškių kaimo moters Elzės Mekienės sūnus, pažangius Amerikos lietuvius Joną ir Adolfą Mekus. Plačiai nušviestas jų pirmasis vizitas Lietuvoje 1971 metais. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/23249/dokumentinis-

filmas-kalbeti-i-pacia-sirdi

 

7. Franco Kafkos psichologinio kūrinio „Procesas“  I d.  ekranizacija. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1232/spektaklis-francas

-kafka-procesas-i-d

8. Franco Kafkos psichologinio kūrinio „Procesas“  II d.  ekranizacija. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/15161/francas-kafka-procesas-ii-d
9. Mokomasis filmas. Apie Mažvydą. https://mokovas.wordpress.com/mediateka/filmoteka/mokomieji-filmai/martynas-mazvydas/
10. Mokomieji filmai.  Apie Sigitą Gedą. https://mokovas.wordpress.com/mediateka/filmoteka/mokomieji-

filmai/geda-sigitas/

 

11. Mokomieji filmai. Apie Maironį. https://mokovas.wordpress.com/mediateka/filmoteka/mokomieji-filmai/maironis-maciulis-jonas/
12. Mokomasis filmas. Apie Vincą Mykolaitį Putiną. https://mokovas.wordpress.com/mediateka/filmoteka/mokomieji-

filmai/vincas-mykolaitis-putinas/

13. Mokomasis filmas. Apie Balį Sruogą. https://mokovas.wordpress.com/mediateka/filmoteka/mokomieji-

filmai/balys-sruoga/

14. Mokomasis filmas. Apie Šekspyrą. https://mokovas.wordpress.com/mediateka/filmoteka/mokomieji-filmai/sekspyras-viljamas/
15. Skaidrės. V. J. Getė. https://mokovas.wordpress.com/mediateka/filmoteka/mokomieji-

filmai/gete-volfgangas-johanas/