Pasirinkite puslapį

2022-06-14 VIRTUALI PARODA „Išgyvenęs tremtį“ Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100-sioms gimimo metinėms paminėti”

Šiemet minimas monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimimo šimtmetis. Politinis kalinys ir tremtinys buvo pirmasis atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas bei ilgametis jos vadovas.  Jis liudijo dorovinį ir moralinį atsparumą, tvirtą pasaulėžiūrą, tarnystę šaliai bei jos žmonėms. Dvasininkas iki šiol išlieka nesuvaidintos atjautos ir žmogiškumo simboliu, stačiusiu tiltus tarp žmonių. 2022-uosius Seimas paskelbė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais.

Gedulo ir vilties dieną, birželio 14-ąją, monsinjoro skvere prie šv. Rapolo bažnyčios pastatyto riedulio vyks iš lagerio jo rašytų laiškų skaitymai.

Naudota literatūra: Ramunė Sakalauskaitė „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“, 2021.