Pasirinkite puslapį

Family contribution – activities organized in workplaces

Spalio 20 dieną ID klasė vyko  į Klaipėdos jūrų uosto direkcijos Laivų eismo tarnybą bei lankėsi Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje. Gimnazisto Mato Aleknos senelis Adomas Alekna, Klaipėdos uosto kapitonas, maloniai pakvietė apsilankyti ir susipažinti su laivų eismo tarnybos darbu bei išbandyti savo jėgas viename iš moderniausių Europoje navigacijos treniruoklių. Šis integruotas laivo valdymo treniruoklis su vizualizacija skirtas studentų bei profesionalių jūrininkų mokymui. Jame atkuriamos ir analizuojamos pačios sudėtingiausios navigacinės situacijos. Treniruoklis yra kompleksinis, sudarytas iš šešių tiltelių, jame įrengta 180 laipsnių cilindrinė vizualizacija, padedanti sudaryti tikrovės įspūdį. Treniruoklyje yra viskas, kas yra ir šiuolaikinio laivo tiltelyje. Gimnazistai turėjo galimybę patys išbandyti jėgas prie treniruoklio ir saugiai „išplukdyti“ katerį į jūrą.Vėliau ekskursija persikėlė į laivų eismo tarnybos ( LET ) patalpas. LET koordinuoja laivų plaukimą laivybos kanalu, atlieka laivų vedimo, plaukimo priežiūrą ir kontrolę uoste bei jo prieigose. Laivas įplaukti ar išplaukti iš uosto, pajudėti nuo krantinės gali tik gavęs LET leidimą. Bokšte atsakingą tarnybą kasdien eina trys laivų eismo operatoriai. Gimnazistai sužinojo, kad norint dirbti LET laivų eismo operatoriumi būtina laivavedžio specialybė.

Išvyką organizavo ID klasės vadovas Nerijus Vaišvilas.

Family contribution – activities organized in workplaces

On the 20th of October class ID visited Klaipėda State Seaport Authority’s Vessel Traffic Service and Lithuanian High School of Maritime Science. Gymnasium student Matas Alekna‘s grandfather Adomas Alekna, Captain of Klaipėda Harbor, kindly invited his grandson‘s classmates to visit the port and get acquainted with the work of the vessel traffic service and to test their capabilities in one of the most modern European navigational simulators. This integrated ship management simulator with visualization is aimed at students‘ and professional seamen‘s training. It recreates and analyzes the most complex navigational situations. The simulator is complex, it is made up of six bridges and is equipped with a 180 degree cylindrical visualization that helps create an impression of reality. The simulator has everything there is on the bridge of a modern ship. The students had the opportunity to try their hand at the simulator and safely „navigate” the boat to the sea.

Subsequently, the tour moved to the Vessel Traffic Service, which coordinates navigation of vessels through the shipping channel, carries out shipping, navigating supervision and control of the port and its accesses. A vessel may enter or leave the port, may only move from the embankment after receiving the VTS permit. The day-to-day operation of the tower is carried out by three ship operators. The students learned that in order to work as a ship operator one needs to study marine navigation.

The trip was organized by ID class teacher Nerijus Vaišvilas