Select Page

Darbuotojų užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pilno etato)  už 2020 m Eur. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pilno etato) už 2021m      2 ketv. Eur.
1 Direktorius 1 2495 2516
2 Direktoriaus pavaduotojai 3 1760 2233
3 Pagalba mokiniui specialistai 4 1403 1459
4 Mokytojai 40.64 1466 1517
5 Specialistai 4 1329 1470
6 Kvalifikuoti darbuotojai 6 884 957
7 Nekvalifikuoti darbuotojai 18.5 607 642