Select Page

Darbuotojų užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pilno etato)  už 2022 m Eur. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pilno etato) už 2023 m      1 ketv. Eur.
1 Direktorius 1 2983 3682
2 Direktoriaus pavaduotojai 3 2693 3305
3 Pagalba mokiniui specialistai 4,3 1615 1847
4 Mokytojai 45.63 1662 1864
5 Specialistai 4 1797 1964
6 Kvalifikuoti darbuotojai 6 1171 1407
7 Nekvalifikuoti darbuotojai 18.5 730 840