Select Page

Darbuotojų užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pilno etato)  už 2021 m Eur. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pilno etato) už 2022 m      1 ketv. Eur.
1 Direktorius 1 2516 2973
2 Direktoriaus pavaduotojai 3 2233 2621
3 Pagalba mokiniui specialistai 4 1521 1707
4 Mokytojai 40,88 1515 1665
5 Specialistai 4 1470 1725
6 Kvalifikuoti darbuotojai 6 999 1171
7 Nekvalifikuoti darbuotojai 18.5 642 730