Pasirinkite puslapį

Darbuotojų užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pilno etato)  už 2022 m Eur. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pilno etato) už 2023 m      3 ketv. Eur.
1 Direktorius 1 2983 3682
2 Direktoriaus pavaduotojai 3 2693 3305
3 Pagalba mokiniui specialistai 5 1615 1984
4 Mokytojai 48 1662 1926
5 Specialistai 3 1797 2470
6 Kvalifikuoti darbuotojai 6 1171 1642
7 Nekvalifikuoti darbuotojai 19 730 840