Pasirinkite puslapį

• Literatūros sąrašas III klasei

Privalomos literatūros sąrašas 11 ir 12 klasei:

 • M. Mažvydas „Katekizmas“ (lietuviška eiliuota prakalba).
 • M. Daukša „Postilė“ („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
 • J. Radvanas „Radviliada“ (I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.). 
 • M. K. Sarbievijus „Lyrika“ (pasirinkti eilėraščiai). 
 • K. Donelaitis „Metai“.
 • A. Mickevičius. Eilėraščiai „Romantika“, „Odė jaunystei“, „Akermano stepės“, Vėlinės“, II, IV dalis, poema „Ponas Tadas“ (Ikn. 1–40 eil.).
 • A. Baranauskas „Anykščių šilelis“.
 • V. Kudirka „Tautiška giesmė“. „Varpas“. „Labora“. „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“.
 • Maironis „Pavasario balsai“ (pasirinkti eilėraščiai). 
 • J. Biliūnas „Liūdna pasaka“. Pasirinkti apsakymai.
 • J. Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“.
 • Šatrijos Ragana „Sename dvare“. 
 • V. Krėvė „Skirgaila“.
 • V. Mykolaitis-Putinas “Tarp dviejų aušrų“, „Altorių šešėly“.
 • J. Savickis. Novelės. 
 • J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.
 • H. Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.
 • S. Nėris „Prie didelio kelio“.
 • B. Sruoga „Dievų miškas“.
 • Justinas Marcinkevičius „Mažvydas“. Pasirinkti eilėraščiai.
 • M. Katiliškis “Miškais ateina ruduo“.
 • J. Aputis „Keleivio novelės“ (pasirinkti apsakymai).
 • S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai
 • W.Shakespeare. Sonetai. „Hamletas“. 
 • J. V. Goethe „Faustas“. 
 • F. Kafka „Metamorfozė“. 
 • A. Camus „Svetimas“, „Maras“ (pasirenkamas).
 • Č. Milošas. Pasirinkti eilėraščiai. 
 • J. Kunčinas „Tūla“.
 • M. Ivaškevičius „Madagaskaras“.

 

11 ir 12 klasės rekomenduojamų knygų sąrašas

Vienuoliktokams ir dvyliktokams rekomenduojama skaityti privalomų autorių kitus kūrinius, taip pat mokytojų siūlomas knygas, kurios padės pasiruošti egzaminams bei, žinoma, tą literatūra, kuri liko neperskaityta iš ankstesnių klasių.