Select Page

Ugdymas karjerai

  • Ugdymas karjerai – tai žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, karjeros (mokymosi ir darbo) galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą įgijimo procesas.
  • Ugdymu karjerai siekiama mokiniams suteikti karjeros valdymo kompetencijų, grindžiamų bendrosiomis kompetencijomis.
  • Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojant į ugdymo procesą ir neformalųjį ugdymą.