Pasirinkite puslapį

Ugdymas karjerai

  • Ugdymas karjerai – tai žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, karjeros (mokymosi ir darbo) galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą įgijimo procesas.
  • Ugdymu karjerai siekiama mokiniams suteikti karjeros valdymo kompetencijų, grindžiamų bendrosiomis kompetencijomis.
  • Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojant į ugdymo procesą ir neformalųjį ugdymą.

REKOMENDACIJOS IR ŠALTINIŲ NUORODOS DĖL KARJEROS UGDYMO:

 

INFORMACIJA APIE SPECIALYBES (REKOMENDUOJAMA I – II KLASIŲ GIMNAZISTAMS):

KARJEROS PLANAVIMAS, PASIRENGIMAS STUDIJOMS (REKOMENDUOJAMA III – IV KLASIŲ GIMNAZISTAMS):

STUDIJOS UŽSIENYJE (REKOMENDUOJAMA I – IV KLASIŲ GIMNAZISTAMS):

 

Atmintinė III klasių gimnazistams