Pasirinkite puslapį

2024-02-05 STENDINĖ IR VIRTUALI PARODA „VINGIUOTAS KELIAS Į NEPRIKLAUSOMYBĘ GRĮSTAS TOLIAREGIŠKA LIETUVIŲ IŠMONE”

Pradėjus kelti Lietuvos valstybingumo klausimą, pačių lietuvių ateities planai buvo labai įvairūs – nuo Lietuvos autonomijos iki LDK atkūrimo, manyta netgi atkurti senąją Lenkijos ir Lietuvos Valstybę – Abiejų Tautų Respubliką, tačiau toks siekis negarantavo Lietuvos Nepriklausomybės. Tikslas pasiekti Nepriklausomybę pirmąkart suformuluotas ir Vilniuje – 1916 m. kovo pabaigoje – balandžio pradžioje pasirodžiusiame atsišaukime „LIETUVIAI!“ Vilniaus lietuvių politinis centras pabrėžė, kad „Mes turime rasti, kad lietuviais esame ir žmoniškai gyventi norime!“, kad „mes turime visai savotišką, ypatingą kalbą, savo bendrų vargų ir džiaugsmų praeitį, savuosius papročius, savo būdą, palikimus, savąjį ūkį. Mes čia esame visai atskira tauta ir šalis ir, iš tikrųjų, jokių svetimų ponų , kaip ir kitos tautos, neprivalome“, nes „tik liuosi palikę, svetimų tautų nevarinėjami ir negrumiami, tik liuosi valdovai liuosoj savarankiškoj Lietuvoj tegalime savo gyvenimą tinkamai sutvarkyti ir, kaip kitos nepriklausomos pasaulio tautos, sau gražią ateitį nukloti“.