Select Page

Darbo pasiūlymai

SKELBIMAS LAISVAI MUZIKOS MOKYTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI

Palangos senoji gimnazija skelbia atranką muzikos mokytojo pareigoms užimti. Siūloma darbo sutartis neterminuota, darbo krūvis – 18 kontaktinių valandų per savaitę (0,63 etato).

Darbo užmokestis – pagal darbo krūvį ir galiojančius teisės aktus atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir kt.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Muzikos mokytojo kvalifikacija.
Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Privalumas – darbo patirtis su 15 – 19 metų mokiniais, dalyvavimas konkursuose ir olimpiadose.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pretendentas atrankai privalo pateikti šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
muzikos mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
gyvenimo aprašymą;
galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai priimami 15 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. birželio 10 d., pabaiga 2022 m. birželio 30 d.

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: info@senojigimnazija.lt

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime asmeniškai ir pakviesime į pokalbį pretendentų nurodytu el. paštu arba telefonu. Informacija teikiama tel. (8 460) 48930.

Palangos senosios gimnazijos administracija

________________________________________________________________________

SKELBIMAS LAISVAI TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI

Palangos senoji gimnazija skelbia atranką technologijų mokytojo pareigoms užimti. Siūloma darbo sutartis neterminuota, darbo krūvis – 10 kontaktinių valandų per savaitę (0,35 etato).

Darbo užmokestis – pagal darbo krūvį ir galiojančius teisės aktus atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir kt.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

Aukštasis  išsilavinimas.
Technologijų mokytojo kvalifikacija arba baigta taikomųjų darbų, darbų, buities kultūros ir technologijų ir (ar) dailės mokytojų rengimo programa.
Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Privalumas – darbo patirtis su 15 – 19 metų mokiniais.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pretendentas atrankai privalo pateikti šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
technologijų mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
gyvenimo aprašymą;
galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai priimami 15 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. birželio10 d., pabaiga 2022 m. birželio 30 d.

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: info@senojigimnazija.lt

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime asmeniškai ir pakviesime į pokalbį pretendentų nurodytu el. paštu arba telefonu. Informacija teikiama tel. (8 460) 48930.

Palangos senosios gimnazijos administracija