Select Page

Darbo pasiūlymai

Palangos senoji gimnazija skelbia atranką socialinio pedagogo pareigoms užimti:

 1. Pareigybės pavadinimas: Palangos senosios gimnazijos socialinis pedagogas.
 2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:– aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija;- socialinės pedagogikos kvalifikacinis laipsnis (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikacija;- socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinis laipsnis, išklausytas socialinės pedagogikos studijų modulis aukštojoje mokykloje ir atsiskaityta už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų.- darbo patirtis su vaikais ir/ar mokymo įstaigoje vertinamas kaip privalumas.
 3. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
 1. Darbo laiko trukmė – 36 val. per savaitę, darbo apimtis -1 etatas.
 2. Darbo užmokestis:priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo, įgytos kvalifikacinės kategorijos Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo  5,89 iki 7,84 EUR.

Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį neatskaičius mokesčių, atlyginimas mokamas 2 kartus per mėnesį.

 1. Darbo vietos adresas: Jūratės g. 13, Palanga,  Palangos senoji gimnazija.
 2. Darbo pobūdis: Socialinio pedagogo pareigybės  paskirtis: padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą Gimnazijoje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai. Socialinis pedagogas vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
 3. Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentas:

– prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

– asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

– išsilavinimą                       patvirtinančio dokumento kopija;

– gyvenimo aprašymas;

– kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopija.

 1. Dokumentai pateikiami el. paštu – info@senojigimnazija.lt

Išsamią informacija apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. 8 460 48930, el. paštu info@senojigimnazija.lt

 1. Dokumentų priėmimo terminas – iki 2021 m. sausio 26 d.
 2. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu arba el. paštu.

 

Direktorius                                                                                                                Leonas Šidlauskas