Pasirinkite puslapį

2024-04-22 STENDINĖ IR VIRTUALI PARODA „LAIMĖS TAISYKLĖ: KAŽKĄ DARYTI, KAŽKĄ MYLĖTI, KAŽKO TIKĖTIS“

 

Minime Imanuelio Kanto 300 – ąsias gimimo metines

 

Paruošta pagal:

 https://www.atviraklaipeda.lt/2019/03/16/filosofas-imanuelis-kantas-ir-jo-baltiskosios-saknys/

 https://www.15min.lt/tema/imanuelis-kantas-26556

 http://mokslolietuva.lt/2023/01/imanuelio-kanto-pazinimo-keliu/

 https://www.gyvenimoguru.lt/genialios-mintys/Imanuelis-Kantas/

 

 

Imanuelio Kanto mintys

„Laimės taisyklė: kažką daryti, kažką mylėti, kažko tikėtis.“

„Vienas nuoširdžių ir tyrų džiaugsmų yra poilsis po darbo.“

„Didelė garbėtroška nuo seno daugelį išmintingų žmonių paversdavo bepročiais.“

„Kas bailiai rūpinasi, kaip čia nepraradus gyvenimo, niekuomet juo nesidžiaugs.“

„Protas įžvelgia tik tai, ką jis pats sukuria pagal savo planą.“

„Istorija žmogui būtina, kad jis visiškai išlavintų savo protą. Vienas žmogus per gyvenimą to negeba.“

„Tai, kas turi kainą, gali būti pakeista kuo nors kitu, kas jam ekvivalentiška, o tai, kas aukščiau bet kurios kainos ir nieko ekvivalentiško jam nėra, turi orumą.“

„Veido raudonis išduoda mus, kai meluojame, bet jis ne visuomet įrodo melą. Dažnai raustame dėl kito, kuris mus kuo nors apkaltina, bejėgiškumo.“

„Žmogų vadina blogu ne dėl to, kad jo poelgiai blogi, o dėl to, kad jie duoda pretekstą manyti, jog jis remiasi blogais principais.“

„Žmogaus protas taip linkęs kurti, kad jau daug kartų pastatęs bokštą vėl ji griovė, norėdamas pažiūrėti, kokie jo pamatai.“

„Du dalykai pripildo mano protą nuolat didėjančios nuostabos ir pagarbios baimės… Žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsniai manyje.“

„Mažiausiai mirties bijo tie žmones, kurių gyvenimas turi didžiausią vertę.“

„Be pagarbos nebūna tikros meilės.“

„Polinkis ilsėtis, nieko prieš tai nedirbus, yra tinginystė.“

„Poelgio grožį pirmiausia lemia tai, kad jis lengvas ir tartum be jokio įtampos.“

„Dorovė, tiesą sakant, yra mokymas ne apie tai, kaip mes turime pasidaryti laimingi, bet apie tai, kaip turime tapti verti laimės.“

„Bet, pasižiūrėję iš arčiau į žmonių užmačias ir siekimus, visur susidursime su jų brangiuoju Aš, kuris visada išlenda į priekį.“

„Kas atsisakė pertekliaus, tas atsisakė nepriteklių.“

„Elkis taip, kad nei savo, nei kieno nors kito asmenyje niekados nenaudotum žmogaus vien kaip priemonės, o visada kaip tikslą.“

„Vedybinio gyvenimo jungiama pora turi sudaryti tarsi vieną moralinę asmenybę.“

„Įstatymas, slypintis mumyse, vadinasi sąžinė. Sąžinė iš teisybės yra mūsų poelgių derinimas su šiuo įstatymu.“

„Teisingumas turi nugalėti, net jei dėl to turėtų žūti visi pasaulio nenaudėliai.“

„Charakteris yra sugebėjimas veikti pagal principus.“