Select Page

Vaiko gerovės komisija

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimo aprašas .pdf
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas .pdf

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Sandra Žutautienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, VGK pirmininkė
El. p. sandra.zutautiene@senojigimnazija.lt

Indrė Seselskaitė – socialinė pedagogė, VGK pirmininko pvaduotoja
El. p. indre.seselskaite@senojigimnazija.lt

Kristina Galdikė – anglų kalbos mokytoja, VGK sekretorė
El. p. kristina.galdike@senojigimnazija.lt

Inga Šniuolytė – psichologė, VGK narė
El. paštas: inga.sniuolyte@senojigimnazija.lt

Indrė Bučaitė – visuomenės sveikatos specialistė, VGK narė
El.p. indre.bucaite@senojigimnazija.lt

Aušrinė Janušienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, VGK narė
El. p. ausrine.janusiene@senojigimnazija.lt

Ingida Želnienė – kūno kultūros mokytoja metodininkė, VGK narė
El. p. ingrida.zelniene@senojigimnazija.lt

Liudmila Augucevicienė – rusų kalbos mokytoja ekspertė, VGK narė
El. p. liudmila.auguceviciene@senojigimnazija.lt

Vitaly Kirilov – anglų kalbos mokytojas, VGK narys
El. p. vitaly.kirilov@senojigimnazija.lt

Audronė Domarkienė – matematikos mokytoja, VGK narė
El. p. audrone.domarkiene@senojigimnazija.lt