Pasirinkite puslapį

Viešosios paslaugos

Viešosios paslaugos

  • Pagrindinis ugdymas.
  • Vidurinis ugdymas.

Kitos paslaugos:

  • sportinis ir rekreacinis švietimas;
  • kultūrinis švietimas;
  • maitinimo paslaugų  teikimas;
  • bendruomenės narių sveikatos priežiūra.

Sportinis ir rekreacinis švietimas

Gimnazijos ir miesto bendruomenės nariai gali naudotis sporto sale, stadionu, krepšinioaikštele  ir aikštele  įrengta riedlenčių sporto  mėgėjams. Šia paslauga galima naudotis ištisus metus. Pageidaujantys naudotis šia paslauga pateikia prašymą gimnazijos direktoriui ir  kontaktuoja su gimnazijos pavaduotoju ūkio reikalams (tel :846048249). Už naudojimąsi sporto sale mokamas mokestis pagal   Palangos miesto savivaldybės  tarybos sprendimą „ Palangos miesto savivaldybės mokyklų teikiamų  atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo“ (2016-12-29 Nr T2-289). Mokama pavedimu  arba į Gimnazijos kasą pagal buhalterijos išduotą sąskaitą faktūrą . Gimnazijos bendruomenė stadionu, lauko krepšinio aikštele, bei aikštele skirta riedlenčių sporto mėgėjams, naudojasi nemokamai.

Kultūrinis švietimas

Kultūriniams renginiams organizuoti nuomojamos  aktų salės. Už naudojimąsi aktų salėmis mokamas mokestis  pagal   Palangos miesto savivaldybės  tarybos sprendimą „ Palangos miesto savivaldybės mokyklų teikiamų  atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo“ (2016-12-29 Nr T2-289). Pageidaujantys naudotis aktų salėmis rašo prašymą gimnazijos direktoriui ir  kontaktuoja su gimnazijos pavaduotoju ūkio reikalams.

Maitinimo paslaugų teikimas

Mokiniams teikiamas nemokamas ir mokamas maitinimas pagal  Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą „Dėl lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydžio nustatymo“  (2014 m. gruodžio 4, Nr. A1-1247).  Darbuotojai ir svečiai už maitinimą moka pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimą „ Dėl pardavimo antkainio nustatymo“ (2013-10-31, Nr. T2-263). Maitinimas vyksta gimnazijos valgykloje nuo 8 iki 14 valandos, darbo dienomis. Valgyklos patalpos nuomojamos. Už naudojimąsi valgyklos patalpomis mokamas mokestis  pagal   Palangos miesto savivaldybės  tarybos sprendimą „ Palangos miesto savivaldybės mokyklų teikiamų  atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo“ (2016-12-29 Nr T2-289).

Bendruomenės narių sveikatos priežiūra

Pirmąją pagalbą bendruomenės nariams teikia gimnazijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistas (867974518). Pagalba yra nemokama. Specialisto kabinetas yra III aukšte.

Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu ugdymo procesą organizuoja nuotoliniu būdu

Elektroniniai valdžios vartai