Pasirinkite puslapį

PROJEKTAS „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001
Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.
Projekto vertė 113 376 623,67 Eur
Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:
1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Palangos senoji gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina šias numatytas veiklas:

  1. PE-STEAM laboratorijos infrastruktūros kūrimas.
  2. Mokinių kūrybiškumo bei kitų XXI a. kompetencijų vystymas integruojant meninių ir PE-STEAM formaliojo ugdymo programos dalykų ugdymą.
  3. Kūrybiškumo ugdymas organizuojant integruotas/tarpdalykines pamokas ir neformaliojo švietimo veiklas mokyklose ir netradicinėse erdvėse: muziejuose, galerijose, bibliotekose, sporto erdvėse ir t. t.
  4. Integruotų pamokų ciklų kūrimas bendradarbiaujant su partneriais (Palangos sporto centru, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla, Palangos viešąja biblioteka, profesionaliais menininkais, Vilnius Tech).
  5. Tradicinių projektų įgyvendinimas įtraukiant naujas, modernias meno ir kultūros formas.
  6. Bendradarbiavimas su modernizuota Vl. Jurgučio progimnazijos biblioteka, dalyvavimas įvairaus formato  skaitymo populiarinimo renginiuose, supažindinančiuose mokinius su šiuolaikinės kultūros įvairove siejant literatūrą su kitomis medijomis ir menais.
  7. Mokyklų vadovų, pedagogų, bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimas.

 

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).