Pasirinkite puslapį

Erasmus+ gimnazijoje

Projekto Erasmus+ ‚DARE‘ mokytojų komanda:

Audra Kaklienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, projekto koordinatorė

Jolita Vaičiulienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto kuratorė

Aušrinė Janušienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, mokyklos debatų komandų trenerė

Jūratė Vaišvilė – technologijų mokytoja metodininkė, skaityklos vedėja, ugdymo karjerai konsultantė, projekto IT konsultantė, projekto elektroninio puslapio kūrėja (Gimnazijos puslapio skilties kūrėja)

Nerijus Vaišvilas – geografijos mokytojas metodininkas

Daiva Urbštienė – biologijos mokytoja ekspertė

Aurelija Jazbutienė – rusų kalbos mokytoja metodininkė, bibliotekos vedėja

Ilona Pociuvienė – istorijos mokytoja metodininkė, mokyklos mokinių parlamento koordinatorė, Palangos miesto tarybos narė, Palangos miesto tarybos švietimo komiteto pirmininkė