Select Page

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas E. paštas
1 Abelkienė Rasa metodininkė ekonomika rasa.abelkiene@senojigimnazija.lt
2 Arlauskienė Giedrė metodininkė vokiečių k. giedre.arlauskiene@senojigimnazija.lt
3 Augucevičienė Liudmila ekspertė rusų k. liudmila.auguceviciene@senojigimnazija.lt
4 Bukytė Meilė metodininkė technologijos/chemija meile.bukyte@senojigimnazija.lt
5 Dargienė Rima metodininkė istorija rima.dargiene@senojigimnazija.lt
6 Dočkuvienė Rita metodininkė lietuvių k. ir literatūra rita.dockuviene@senojigimnazija.lt
7 Domarkienė Audronė metodininkė matematika audrone.domarkiene@senojigimnazija.lt
8 Galinauskienė Juratė ekspertė lietuvių k. ir literatūra jurate.galinauskiene@senojigimnazija.lt
9 Galdikė Kristina mokytoja anglų k. kristina.galdike@senojigimnazija.lt
10 Gedvilaitė Rasa mokytoja lietuvių k. ir literatūra rasa.gedvilaite@senojigimnazija.lt
11 Griciūtė Eglė mokytoja biologija egle.griciute@senojigimnazija.lt
12 Janušienė Aušrinė metodininkė anglų k. ausrine.janusiene@senojigimnazija.lt
13 Kačerauskienė Raimonda metodininkė lietuvių k. ir literatūra raimonda.kacerauskiene@senojigimnazija.lt
14 Audra Kaklienė metodininkė anglų k. audra.kakliene@senojigimnazija.lt
15 Kapkanienė Arijana Inga vyr. mokytoja anglų k. arijana.inga.kapkaniene@senojigimnazija.lt
16 Kirilov Vitaly mokytojas anglų k. vitaly.kirilov@senojigimnazija.lt
17 Knietienė Asta metodininkė informacinės technologijos asta.knietiene@senojigimnazija.lt
18 Kukta Egidijus vyr. mokytojas fizinis lavinimas egidijus.kukta@senojigimnazija.lt
19 Mackevičienė Toma mokytoja tikyba toma.mackeviciene@senojigimnazija.lt
20 Matkevičius Darius vyr. mokytojas technologijos darius.matkevicius@senojigimnazija.lt
21 Mickuvienė Vijutė metodininkė matematika vijute.mickuviene@senojigimnazija.lt
23 Mončienė Liucija ekspertė fizika liucija.monciene@senojigimnazija.lt
24 Pantelejeva Asta metodininkė matematika asta.pantelejeva@senojigimnazija.lt
25 Piktuižis Edvinas mokytojas biologija edvinas.piktuizis@senojigimnazija.lt
26 Pociuvienė Ilona metodininkė istorija ilona.pociuviene@senojigimnazija.lt
27 Radzevičienė Rimtautė metodininkė teatras rimtaute.radzeviciene@senojigimnazija.lt
28 Rakauskienė Dalia ekspertė fizinis lavinimas dalia.rakauskiene@senojigimnazija.lt
29 Sangavičienė Daiva mokytoja šokis daiva.sangaviciene@senojigimnazija.lt
30 Simonaitienė Otilija ekspertė rusų k. otilija.simonaitiene@senojigimnazija.lt
31 Stonienė Marina metodininkė fizika marina.stoniene@senojigimnazija.lt
32 Stonkus Audrius metodininkas istorija audrius.stonkus@senojigimnazija.lt
33 Stonkuvienė Daiva ekspertė dailė daiva.stonkuviene@senojigimnazija.lt
34 Šakinienė Nijolė metodininkė lietuvių k. ir literatūra nijole.sakiniene@senojigimnazija.lt
35 Šeštokienė Aušra metodininkė lietuvių k. ir literatūra ausra.sestokiene@senojigimnazija.lt
36 Ševeliova Aušra metodininkė matematika ausra.seveliova@senojigimnazija.lt
37 Šleinienė Ingrida metodininkė matematika ingrida.sleiniene@senojigimnazija.lt
38 Šniuolytė Inga mokytoja psichologija inga.sniuolyte@senojigimnazija.lt
39 Urbštienė Daiva ekspertė biologija daiva.urbstiene@senojigimnazija.lt
40 Užkuratas Augustinas metodininkas muzika augustinas.uzkuratas@senojigimnazija.lt
41 Vaičiūnienė Živilė vyr. mokytoja prancūzų k. zivile.vaiciuniene@senojigimnazija.lt
42 Vaičiulienė Jolita mokytojas etika jolita.vaiciuliene@senojigimnazija.lt
43 Vaišvilas Nerijus metodininkas geografija nerijus.vaisvilas@senojigimnazija.lt
44 Želnienė Ingrida metodininkė fizinis lavinimas ingrida.zelniene@senojigimnazija.lt
45 Žemaitaitienė Aušra metodininkė chemija ausra.zemaitaitiene@senojigimnazija.lt
46 Justas Žulkus vyr. mokytojas anglų k. justas.zulkus@senojigimnazija.lt


NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos E. paštas
1 Armalienė Virginija Virėja
2 Baranauskas Bronius Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
3 Benetienė Virginija Valytoja
4 Chvostovas Valerijus Sargas
5 Chvostovienė Danutė Valytoja
6 Gaubienė Stanislava Rūbininkė
7 Kniežienė Edita Apskaitininkė-kasininkė, kalkuliuotoja edita.kneziene@senojigimnazija.lt
8 Konariovas Anatolijus Informacinių technologijų specialistas anatolijus.konariovas@senojigimnazija.lt
9 Kusienė Vida Valytoja
10 Montvydienė Vita Vyr. buhalterė buhalterija@senojigimnazija.lt
11 Nagys Gintautas Sargas
12 Navikienė Rasa Valytoja
13 Noreika Pranas Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
14 Noreikienė Vida Aplinkos tvarkytoja, valytoja
15 Pliaugienė Stanislava Valytoja
16 Sendrevičienė Regina Virėja
17 Serepinienė Olga Valytoja
18 Simienė Danutė Valytoja
19 Slavinskienė Rima Valytoja
20 Stančaitienė Sigutė Valytoja
21 Šakarnis Vidas Sargas
22 Šeštokas Žilvinas Valytojas
23 Šeštokienė Valda Budėtoja
24 Šimkuvienė Daiva Raštinės administratorė info@senojigimnazija.lt
25 Toleikienė Lina Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams lina.toleikiene@senojigimnazija.lt
26 Vaišvilė Jūratė Bibliotekininkė jurate.vaisvile@senojigimnazija.lt
27 Valauskienė Ona Vyr. virėja
28 Žebelienė Daiva Valytoja
29 Žebelys Algis Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, Aplinkos tvarkytojas
30 Žukauskienė Augenija Virtuvės pagalbinė darbuotoja
31
32
34
35