Select Page

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

2018-2019 m. m.

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas E. paštas
1 Rasa Abelkienė metodininkė ekonomika rasa.abelkiene@senojigimnazija.lt
2 Giedrė Arlauskienė metodininkė vokiečių k. giedre.arlauskiene@senojigimnazija.lt
3 Liudmila  Augucevičienė ekspertė rusų k. liudmila.auguceviciene@senojigimnazija.lt
4 Zinaida  Bružienė metodininkė lietuvių k. zina.bruziene@senojigimnazija.lt
5 Meilė Bukytė metodininkė technologijos/chemija meile.bukyte@senojigimnazija.lt
6 Rima Dargienė metodininkė istorija rima.dargiene@senojigimnazija.lt
7 Audronė Domarkienė metodininkė matematika audrone.domarkiene@senojigimnazija.lt
8 Juratė Galinauskienė ekspertė lietuvių k. jurate.galinauskiene@senojigimnazija.lt
9 Živilė Galinskaitė metodininkė anglų k. zivile.galinskaite@senojigimnazija.lt
10 Aušrinė Janušienė metodininkė anglų k. ausrine.janusiene@senojigimnazija.lt
11 Aurelija  Jazbutienė metodininkė rusų k. aurelija.jazbutiene@senojigimnazija.lt
12 Audra  Kaklienė metodininkė anglų k. audra.kakliene@senojigimnazija.lt
13 Raimonda  Kačerauskienė metodininkė lietuvių k. raimonda.kacerauskiene@senojigimnazija.lt
14 Genovaitė  Kekienė metodininkė tikyba genovaite.kekiene@senojigimnazija.lt
15 Vitaly Kirilov mokytojas anglų k. vitaly.kirilov@senojigimnazija.lt
16 Asta  Knietienė metodininkė informacinės technologijos asta.knietiene@senojigimnazija.lt
17 Egidijus  Kukta vyr. mokytojas kūno k. e.kukta@senojigimnazija.lt
18 Toma Mackevičienė mokytoja etika toma.mackeviciene@senojigimnazija.lt
19 Darius Matkevičius vyr. mokytojas technologijos darius.matkevicius@senojigimnazija.lt
20 Vijutė Mickuvienė metodininkė matematika vijute.mickuviene@senojigimnazija.lt
21 Liucija Mončienė ekspertė fizika liucija.monciene@senojigimnazija.lt
22 Laima Olšauskytė socialinė pedagogė socialinė pedagogė laima.olsauskyte@senojigimnazija.lt
23 Asta Pantelejeva metodininkė matematika asta.pantelejeva@senojigimnazija.lt
24 Edvinas Piktuižis mokytojas biologija  
25 Ilona Pociuvienė metodininkė istorija ilona.pociuviene@senojigimnazija.lt
26 Rimtautė Radzevičienė metodininkė teatras rimtaute.radzeviciene@senojigimnazija.lt
27 Dalia Rakauskienė ekspertė kūno k. dalia.rakauskiene@senojigimnazija.lt
28 Nijolė Redikienė metodininkė rusų k. nijole.redikiene@senojigimnazija.lt
29 Marina Stonienė metodininkė fizika marina.stoniene@senojigimnazija.lt
30 Audrius Stonkus metodininkas istorija audrius.stonkus@senojigimnazija.lt
31 Daiva Stonkuvienė ekspertė dailė daiva.stonkuviene@senojigimnazija.lt
32 Daiva Urbštienė ekspertė biologija daiva.urbstiene@senojigimnazija.lt
33 Jolita Vaičiulienė metodininkė lietuvių k. jolita.vaiciuliene@senojigimnazija.lt
34 Jūratė Vaišvilė metodininkė technologijos jurate.vaisvile@senojigimnazija.lt
35 Nerijus Vaišvilas metodininkas geografija nerijus.vaisvilas@senojigimnazija.lt
36 Nilolė Šakinienė metodininkė lietuvių k. nijole.sakiniene@senojigimnazija.lt
37 Aušra Ševeliova metodininkė matematika ausra.seveliova@senojigimnazija.lt
38 Aušra Šeštokienė metodininkė lietuvių k. ausra.sestokiene@senojigimnazija.lt
39 Ingrida Želnienė metodininkė kūno k. ingrida.zelniene@senojigimnazija.lt
40 Aušra Žemaitaitienė metodininkė chemija ausra.zemaitaitiene@senojigimnazija.lt
41 Živilė Vaičiūnienė vyr. mokytoja prancūzų k. zivile.vaiciuniene@senojigimnazija.lt
42 Justas Žulkus vyr. mokytojas anglų k. justas.zulkus@senojigimnazija.lt


NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

2018-2019 m. m.

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos E. paštas
1 Kukta Egidijus Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams e.kukta@senojigimnazija.lt
2 Montvydienė Vita Vyr. buhalterė buhalterija@senojigimnazija.lt
3 Kniežienė Edita Apskaitininkė-kasininkė/kalkuliuotoja edita.knieziene@senojigimnazija.lt
4 Konariovas Anatolijus Techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros inžinierius a.konariovas@senojigimnazija.lt
5 Šimkuvienė Daiva Specialistė raštvedybai info@senojigimnazija.lt
6 Vaišvilė Jūratė Skaityklos vedėja jurate.vaisvile@senojigimnazija.lt
7 Jazbutienė Aurelija Bibliotekos vedėja aurelija.jazbutiene@senojigimnazija.lt
8 Baranauskas Bronius Darbininkas-santechnikas
9 Puškorius Bronius Darbininkas-stalius/kiemsargis
10 Grabauskas Rimgaudas Valytojas
11 Audra Krasauskienė Valytoja
12 Benetienė Virginija Valytoja
13 Kusienė Vida Valytoja
14 Lisienė Regina Virėja
15 Lukavičius Romanas Naktinis sargas
16 Chvostovas Valerijus Naktinis sargas
17 Nagys Gintautas Naktinis sargas
18 Noreika Pranas Darbininkas-elektrikas
19 Noreikienė Vida Kiemsargė/valytoja
20 Pliaugienė Stanislava Valytoja
21 Chvostovienė Danutė Valytoja
22 Ridikienė Ona Vyr. virėja
23 Simienė Danutė Valytoja
24 Skudikienė Albina Valytoja
25 Šeštokas Žilvinas Valytojas
26 Šeštokienė Valda Budėtoja
27 Gaubienė Stanislava Rūbininkė
28 Užandenienė Rasa Valytoja
29 Emužis Mirūnas Virėjas
30 Vasiliauskienė Vaida Virtuvės pagalbinė darbininkė
31 Žebelienė Daiva Valytoja