Pasirinkite puslapį

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas E. paštas
1 Abelkienė Rasa metodininkė ekonomika rasa.abelkiene@senojigimnazija.lt
2 Arlauskienė Giedrė metodininkė vokiečių k. giedre.arlauskiene@senojigimnazija.lt
3 Augucevičienė Liudmila ekspertė rusų k. liudmila.auguceviciene@senojigimnazija.lt
4 Bukytė Meilė metodininkė technologijos/chemija meile.bukyte@senojigimnazija.lt
5 Dargienė Rima metodininkė istorija rima.dargiene@senojigimnazija.lt
6 Dočkuvienė Rita metodininkė lietuvių k. ir literatūra rita.dockuviene@senojigimnazija.lt
7 Domarkienė Audronė metodininkė matematika audrone.domarkiene@senojigimnazija.lt
8 Galinauskienė Jūratė ekspertė lietuvių k. ir literatūra jurate.galinauskiene@senojigimnazija.lt
9 Galdikė Kristina mokytoja anglų k. kristina.galdike@senojigimnazija.lt
10 Gedvilaitė Rasa mokytoja lietuvių k. ir literatūra rasa.gedvilaite@senojigimnazija.lt
11 Gricienė Jolanta mokytoja technologijos jolanta.griciene@senojigimnazija.lt
12 Janušienė Aušrinė metodininkė anglų k. ausrine.janusiene@senojigimnazija.lt
13 Kačerauskienė Raimonda metodininkė lietuvių k. ir literatūra raimonda.kacerauskiene@senojigimnazija.lt
14 Kaklienė Audra metodininkė anglų k. audra.kakliene@senojigimnazija.lt
15 Kirilov Vitaly vyr. mokytojas anglų k. vitaly.kirilov@senojigimnazija.lt
16 Knietienė Asta metodininkė informacinės technologijos asta.knietiene@senojigimnazija.lt
17 Kukta Egidijus vyr. mokytojas fizinis lavinimas egidijus.kukta@senojigimnazija.lt
18 Mackevičienė Toma metodininkė tikyba toma.mackeviciene@senojigimnazija.lt
19 Mickuvienė Vijutė metodininkė matematika vijute.mickuviene@senojigimnazija.lt
20 Mončienė Liucija ekspertė fizika liucija.monciene@senojigimnazija.lt
21 Pantelejeva Asta metodininkė matematika asta.pantelejeva@senojigimnazija.lt
22 Balčiūtė Justė neturi kvalifikacijos kategorijos biologija juste.balciute@senojigimnazija.lt
23 Pociuvienė Ilona metodininkė istorija ilona.pociuviene@senojigimnazija.lt
24 Rakauskienė Dalia ekspertė fizinis lavinimas dalia.rakauskiene@senojigimnazija.lt
25 Rauktys Donatas mokytojas fizinis lavinimas donatas.rauktys@senojigimnazija.lt
26   mokytoja šokis  
27 Simonaitienė Otilija ekspertė rusų k. otilija.simonaitiene@senojigimnazija.lt
28 Sinušienė Ligita mokytoja lietuvių k. ir literatūra ligita.sinusiene@senojigimnazija.lt
29 Stonienė Marina metodininkė fizika marina.stoniene@senojigimnazija.lt
30 Stonkus Audrius metodininkas istorija audrius.stonkus@senojigimnazija.lt
31 Stonkuvienė Daiva ekspertė dailė daiva.stonkuviene@senojigimnazija.lt
32 Šakinienė Nijolė metodininkė lietuvių k. ir literatūra nijole.sakiniene@senojigimnazija.lt
33 Šeštokienė Aušra metodininkė lietuvių k. ir literatūra ausra.sestokiene@senojigimnazija.lt
34 Ševeliova Aušra metodininkė matematika ausra.seveliova@senojigimnazija.lt
35 Šleinienė Ingrida metodininkė matematika ingrida.sleiniene@senojigimnazija.lt
36 Valentienė Rasa mokytoja matematika rasa.valentiene@senojigimnazija.lt
37 Lekavičiūtė Kristina mokytoja psichologija kristina.lekaviciute@senojigimnazija.lt
38 Pintulis Aurimas mokytojas teatras aurimas.pintulis@senojigimnazija.lt
39 Urbštienė Daiva ekspertė biologija daiva.urbstiene@senojigimnazija.lt
40 Užkuratas Augustinas metodininkas muzika augustinas.uzkuratas@senojigimnazija.lt
41 Vaičiūnienė Živilė metodininkė prancūzų k. zivile.vaiciuniene@senojigimnazija.lt
42 Vaičiulienė Jolita mokytoja etika jolita.vaiciuliene@senojigimnazija.lt
43 Vaišvilas Nerijus ekspertas geografija nerijus.vaisvilas@senojigimnazija.lt
44        
45 Žemaitaitienė Aušra metodininkė chemija ausra.zemaitaitiene@senojigimnazija.lt
46 Žindulienė Gintarė mokytoja anglų k. gintare.zinduliene@senojigimnazija.lt
47 Žulkus Justas vyr. mokytojas anglų k. justas.zulkus@senojigimnazija.lt
48 Juškienė Manvida mokytoja matematika manvida.juskiene@senojigimnazija.lt
49 Gustaitis Marius mokytojas fizika marius.gustaitis@senojigimnazija.lt


NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos E. paštas
1 Alseika Petras Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
2 Armalienė Virginija Virėja
3 Baranauskas Bronius Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas  
4 Benetienė Virginija Valytoja
5 Chvostovas Valerijus Sargas
6 Chvostovienė Danutė Budėtoja
7 Svitlana Mykhailenko Valytoja
8 Kniežienė Edita Apskaitininkė-kasininkė, kalkuliuotoja edita.knieziene@senojigimnazija.lt
9 Konariovas Anatolijus Informacinių technologijų specialistas anatolijus.konariovas@senojigimnazija.lt
10 Kusienė Vida Valytoja  
11 Bendikas Petras Sargas
12 Montvydienė Vita Vyr. buhalterė buhalterija@senojigimnazija.lt
13 Nagys Gintautas Sargas
14 Navikienė Rasa Valytoja
15 Noreika Pranas Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
16 Noreikienė Vida Aplinkos tvarkytoja, valytoja
17 Jovita Jašinskienė Valytoja
18 Sendrevičienė Regina Virėja
19 Serepinienė Olga Valytoja
20 Simienė Danutė Valytoja
21 Slavinskienė Rima Valytoja
22 Stančaitienė Sigutė Mokytojo padėjėja
23 Sungailienė Renata Bibliotekos vedėja
24 Šegždavičiūtė Angelė Valytoja
25 Šeštokas Žilvinas Valytojas
26 Šeštokienė Valda Budėtoja  
27 Šimkuvienė Daiva Raštinės administratorė info@senojigimnazija.lt
28 Toleikienė Lina Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams lina.toleikiene@senojigimnazija.lt
29 Valauskienė Ona Vyr. virėja  
30 Vaišvilė Jūratė Bibliotekininkė
31 Žebelienė Daiva Valytoja
32 Žebelys Algis Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, Aplinkos tvarkytojas
33 Žukauskienė Augenija Virtuvės pagalbinė darbuotoja