Pasirinkite puslapį

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas E. paštas
1 Abelkienė Rasa metodininkė ekonomika rasa.abelkiene@senojigimnazija.lt
2 Arlauskienė Giedrė metodininkė vokiečių k. giedre.arlauskiene@senojigimnazija.lt
3 Augucevičienė Liudmila ekspertė rusų k. liudmila.auguceviciene@senojigimnazija.lt
4 Bukytė Meilė metodininkė technologijos/chemija meile.bukyte@senojigimnazija.lt
5 Dargienė Rima metodininkė istorija rima.dargiene@senojigimnazija.lt
6 Dočkuvienė Rita metodininkė lietuvių k. ir literatūra rita.dockuviene@senojigimnazija.lt
7 Domarkienė Audronė metodininkė matematika audrone.domarkiene@senojigimnazija.lt
8 Galinauskienė Jūratė ekspertė lietuvių k. ir literatūra jurate.galinauskiene@senojigimnazija.lt
9 Galdikė Kristina mokytoja anglų k. kristina.galdike@senojigimnazija.lt
10 Gedvilaitė Rasa mokytoja lietuvių k. ir literatūra rasa.gedvilaite@senojigimnazija.lt
11 Gricienė Jolanta mokytoja technologijos jolanta.griciene@senojigimnazija.lt
12 Janušienė Aušrinė metodininkė anglų k. ausrine.janusiene@senojigimnazija.lt
13 Kačerauskienė Raimonda metodininkė lietuvių k. ir literatūra raimonda.kacerauskiene@senojigimnazija.lt
14 Kaklienė Audra metodininkė anglų k. audra.kakliene@senojigimnazija.lt
15 Kirilov Vitaly vyr. mokytojas anglų k. vitaly.kirilov@senojigimnazija.lt
16 Knietienė Asta metodininkė informacinės technologijos asta.knietiene@senojigimnazija.lt
17 Kukta Egidijus vyr. mokytojas fizinis lavinimas egidijus.kukta@senojigimnazija.lt
18 Mackevičienė Toma mokytoja tikyba toma.mackeviciene@senojigimnazija.lt
19 Mickuvienė Vijutė metodininkė matematika vijute.mickuviene@senojigimnazija.lt
20 Mončienė Liucija ekspertė fizika liucija.monciene@senojigimnazija.lt
21 Pantelejeva Asta metodininkė matematika asta.pantelejeva@senojigimnazija.lt
22 Piktuižis Edvinas vyr. mokytojas biologija edvinas.piktuizis@senojigimnazija.lt
23 Pociuvienė Ilona metodininkė istorija ilona.pociuviene@senojigimnazija.lt
24 Rakauskienė Dalia ekspertė fizinis lavinimas dalia.rakauskiene@senojigimnazija.lt
25 Rauktys Donatas mokytojas fizinis lavinimas donatas.rauktys@senojigimnazija.lt
26 Sangavičienė Daiva mokytoja šokis daiva.sangaviciene@senojigimnazija.lt
27 Simonaitienė Otilija ekspertė rusų k. otilija.simonaitiene@senojigimnazija.lt
28 Sinušienė Ligita mokytoja lietuvių k. ir literatūra ligita.sinusiene@senojigimnazija.lt
29 Stonienė Marina metodininkė fizika marina.stoniene@senojigimnazija.lt
30 Stonkus Audrius metodininkas istorija audrius.stonkus@senojigimnazija.lt
31 Stonkuvienė Daiva ekspertė dailė daiva.stonkuviene@senojigimnazija.lt
32 Šakinienė Nijolė metodininkė lietuvių k. ir literatūra nijole.sakiniene@senojigimnazija.lt
33 Šeštokienė Aušra metodininkė lietuvių k. ir literatūra ausra.sestokiene@senojigimnazija.lt
34 Ševeliova Aušra metodininkė matematika ausra.seveliova@senojigimnazija.lt
35 Šleinienė Ingrida metodininkė matematika ingrida.sleiniene@senojigimnazija.lt
36 Šlimienė Irina mokytoja fizinis lavinimas irina.slimiene@senojigimnazija.lt
37 Šniuolytė Inga mokytoja psichologija inga.sniuolyte@senojigimnazija.lt
38 Trakumienė Nemira mokytoja teatras nemira.trakumiene@senojigimnazija.lt
39 Urbštienė Daiva ekspertė biologija daiva.urbstiene@senojigimnazija.lt
40 Užkuratas Augustinas metodininkas muzika augustinas.uzkuratas@senojigimnazija.lt
41 Vaičiūnienė Živilė metodininkė prancūzų k. zivile.vaiciuniene@senojigimnazija.lt
42 Vaičiulienė Jolita mokytoja etika jolita.vaiciuliene@senojigimnazija.lt
43 Vaišvilas Nerijus metodininkas geografija nerijus.vaisvilas@senojigimnazija.lt
44 Vindašius Jonas vyr. mokytojas matematika jonas.vindasius@senojigimnazija.lt
45 Žemaitaitienė Aušra metodininkė chemija ausra.zemaitaitiene@senojigimnazija.lt
46 Žindulienė Gintarė mokytoja anglų k. gintare.zinduliene@senojigimnazija.lt
47 Žulkus Justas vyr. mokytojas anglų k. justas.zulkus@senojigimnazija.lt


NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos E. paštas
1 Armalienė Virginija Virėja
2 Baranauskas Bronius Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
3 Barkutė Skaistė Bibliotekos vedėja skaiste.barkute@senojigimnazija.lt
4 Benetienė Virginija Valytoja
5 Chvostovas Valerijus Sargas
6 Chvostovienė Danutė Valytoja
7 Gaubienė Stanislava Rūbininkė
8 Jašinskienė Jovita Valytoja
9 Kniežienė Edita Apskaitininkė-kasininkė, kalkuliuotoja edita.knieziene@senojigimnazija.lt
10 Konariovas Anatolijus Informacinių technologijų specialistas anatolijus.konariovas@senojigimnazija.lt
11 Kusienė Vida Valytoja
12 Montvydienė Vita Vyr. buhalterė buhalterija@senojigimnazija.lt
13 Nagys Gintautas Sargas
14 Navikienė Rasa Valytoja
15 Noreika Pranas Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
16 Noreikienė Vida Aplinkos tvarkytoja, valytoja
17 Sendrevičienė Regina Virėja
18 Serepinienė Olga Valytoja
19 Simienė Danutė Valytoja
20 Slavinskienė Rima Valytoja
21 Stančaitienė Sigutė Valytoja
22 Šakarnis Vidas Sargas
23 Šeštokas Žilvinas Valytojas
24 Šeštokienė Valda Budėtoja
25 Šimkuvienė Daiva Raštinės administratorė info@senojigimnazija.lt
26 Toleikienė Lina Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams lina.toleikiene@senojigimnazija.lt
27 Vaišvilė Jūratė Bibliotekininkė jurate.vaisvile@senojigimnazija.lt
28 Valauskienė Ona Vyr. virėja
29 Žebelienė Daiva Valytoja
30 Žebelys Algis Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, Aplinkos tvarkytojas
31 Žukauskienė Augenija Virtuvės pagalbinė darbuotoja