Select Page

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas E. paštas
1 Rasa Abelkienė metodininkė ekonomika rasa.abelkiene@senojigimnazija.lt
2 Giedrė Arlauskienė metodininkė vokiečių k. giedre.arlauskiene@senojigimnazija.lt
3 Liudmila  Augucevičienė ekspertė rusų k. liudmila.auguceviciene@senojigimnazija.lt
4 Rima Piktuižienė mokytoja muzika rima.piktuiziene@senojigimnazija.lt
5 Meilė Bukytė metodininkė technologijos/chemija meile.bukyte@senojigimnazija.lt
6 Rima Dargienė metodininkė istorija rima.dargiene@senojigimnazija.lt
7 Audronė Domarkienė metodininkė matematika audrone.domarkiene@senojigimnazija.lt
8 Juratė Galinauskienė ekspertė lietuvių k. jurate.galinauskiene@senojigimnazija.lt
9 Rasa Gedvilaitė mokytoja lietuvių kalbos rasa.gedvilaite@senojigimnazija.lt
10 Aušrinė Janušienė metodininkė anglų k. ausrine.janusiene@senojigimnazija.lt
11 Aurelija  Jazbutienė metodininkė rusų k. aurelija.jazbutiene@senojigimnazija.lt
12 Audra  Kaklienė metodininkė anglų k. audra.kakliene@senojigimnazija.lt
13 Raimonda  Kačerauskienė metodininkė lietuvių k. raimonda.kacerauskiene@senojigimnazija.lt
14 Kristina Galdikė mokytoja anglų kalbos kristina.galdike@senojigimnazija.lt
15 Vitaly Kirilov mokytojas anglų k. vitaly.kirilov@senojigimnazija.lt
16 Asta  Knietienė metodininkė informacinės technologijos asta.knietiene@senojigimnazija.lt
17 Egidijus  Kukta vyr. mokytojas kūno k. egidijus.kukta@senojigimnazija.lt
18 Toma Mackevičienė mokytoja etika toma.mackeviciene@senojigimnazija.lt
19 Darius Matkevičius vyr. mokytojas technologijos darius.matkevicius@senojigimnazija.lt
20 Vijutė Mickuvienė metodininkė matematika vijute.mickuviene@senojigimnazija.lt
21 Liucija Mončienė ekspertė fizika liucija.monciene@senojigimnazija.lt
23 Asta Pantelejeva metodininkė matematika asta.pantelejeva@senojigimnazija.lt
24 Edvinas Piktuižis mokytojas biologija edvinas.piktuizis@senojigimnazija.lt
25 Ilona Pociuvienė metodininkė istorija ilona.pociuviene@senojigimnazija.lt
26 Rimtautė Radzevičienė metodininkė teatras rimtaute.radzeviciene@senojigimnazija.lt
27 Dalia Rakauskienė ekspertė kūno k. dalia.rakauskiene@senojigimnazija.lt
28 Nijolė Redikienė metodininkė rusų k. nijole.redikiene@senojigimnazija.lt
29 Marina Stonienė metodininkė fizika marina.stoniene@senojigimnazija.lt
30 Audrius Stonkus metodininkas istorija audrius.stonkus@senojigimnazija.lt
31 Daiva Stonkuvienė ekspertė dailė daiva.stonkuviene@senojigimnazija.lt
32 Daiva Urbštienė ekspertė biologija daiva.urbstiene@senojigimnazija.lt
33 Jolita Vaičiulienė metodininkė lietuvių k. jolita.vaiciuliene@senojigimnazija.lt
34 Jūratė Vaišvilė metodininkė bibliotekininkė jurate.vaisvile@senojigimnazija.lt
35 Nerijus Vaišvilas metodininkas geografija nerijus.vaisvilas@senojigimnazija.lt
36 Nijolė Šakinienė metodininkė lietuvių k. nijole.sakiniene@senojigimnazija.lt
37 Aušra Ševeliova metodininkė matematika ausra.seveliova@senojigimnazija.lt
38 Aušra Šeštokienė metodininkė lietuvių k. ausra.sestokiene@senojigimnazija.lt
39 Ingrida Želnienė metodininkė kūno k. ingrida.zelniene@senojigimnazija.lt
40 Aušra Žemaitaitienė metodininkė chemija ausra.zemaitaitiene@senojigimnazija.lt
41 Živilė Vaičiūnienė vyr. mokytoja prancūzų k. zivile.vaiciuniene@senojigimnazija.lt
42 Justas Žulkus vyr. mokytojas anglų k. justas.zulkus@senojigimnazija.lt
43 Egidijus Kukta vyr. mokytojas kūno k. egidijus.kukta@senojigimnazija.lt


NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos E. paštas
1 Lina Toleikienė Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams lina.toleikiene@senojigimnazija.lt
2 Jolita Vaičiulienė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui jolita.vaiciuliene@senojigimnazija.lt
3 Sandra Žutautienė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui sandra.zutautiene@senojigimnazija.lt
4 Montvydienė Vita Vyriausiasis buhalteris buhalterija@senojigimnazija.lt
5 Kniežienė Edita Apskaitininkas, kasininkas edita.knieziene@senojigimnazija.lt
6 Indrė Seselskaitė Socialinis pedagogas indre.seselskaite@senojigimnazija.lt
7 Inga Šniuolytė Psichologas inga.sniuolyte@senojigimnazija.lt
8 Konariovas Anatolijus Informacinių technologijų specialistas anatolijus.konariovas@senojigimnazija.lt
9 Šimkuvienė Daiva Raštinės administratorius info@senojigimnazija.lt
10 Vaišvilė Jūratė Bibliotekininkas jurate.vaisvile@senojigimnazija.lt
11 Jazbutienė Aurelija Bibliotekos vedėjas aurelija.jazbutiene@senojigimnazija.lt
12 Baranauskas Bronius Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
13 Algis Žebelys Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
14 Serepinienė Olga Valytojas
15 Navikienė Rasa Valytojas
16 Benetienė Virginija Valytojas
17 Kusienė Vida Valytojas
18 Armalienė Virginija Virėjas
19 Lukavičius Romanas Sargas
20 Chvostovas Valerijus Sargas
21 Nagys Gintautas Sargas
22 Noreika Pranas Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
23 Noreikienė Vida Aplinkos tvarkytojas
24 Pliaugienė Stanislava Valytojas
25 Chvostovienė Danutė Valytojas
26 Valauskienė Ona Vyriausiasis virėjas
27 Simienė Danutė Valytojas
28 Sendravičienė Regina Virėjas
29 Šeštokas Žilvinas Valytojas
30 Šeštokienė Valda Budėtojas
31 Gaubienė Stanislava Rūbininkas
32 Žukauskienė Augenija Virtuvės pagalbinis darbininkas
33 Žebelienė Daiva Valytojas
34 Slavinskienė Rima Valytojas
35