Select Page

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas E. paštas
1 Rasa Abelkienė metodininkė ekonomika rasa.abelkiene@senojigimnazija.lt
2 Giedrė Arlauskienė metodininkė vokiečių k. giedre.arlauskiene@senojigimnazija.lt
3 Liudmila  Augucevičienė ekspertė rusų k. liudmila.auguceviciene@senojigimnazija.lt
4 Rima Piktuižienė mokytoja muzika rima.piktuiziene@senojigimnazija.lt
5 Meilė Bukytė metodininkė technologijos/chemija meile.bukyte@senojigimnazija.lt
6 Rima Dargienė metodininkė istorija rima.dargiene@senojigimnazija.lt
7 Audronė Domarkienė metodininkė matematika audrone.domarkiene@senojigimnazija.lt
8 Juratė Galinauskienė ekspertė lietuvių k. jurate.galinauskiene@senojigimnazija.lt
9 Rasa Gedvilaitė mokytoja lietuvių kalbos rasa.gedvilaite@senojigimnazija.lt
10 Aušrinė Janušienė metodininkė anglų k. ausrine.janusiene@senojigimnazija.lt
11 Aurelija  Jazbutienė metodininkė rusų k. aurelija.jazbutiene@senojigimnazija.lt
12 Audra  Kaklienė metodininkė anglų k. audra.kakliene@senojigimnazija.lt
13 Raimonda  Kačerauskienė metodininkė lietuvių k. raimonda.kacerauskiene@senojigimnazija.lt
14 Kristina Galdikė mokytoja anglų kalbos kristina.galdike@senojigimnazija.lt
15 Vitaly Kirilov mokytojas anglų k. vitaly.kirilov@senojigimnazija.lt
16 Asta  Knietienė metodininkė informacinės technologijos asta.knietiene@senojigimnazija.lt
17 Egidijus  Kukta vyr. mokytojas kūno k. egidijus.kukta@senojigimnazija.lt
18 Toma Mackevičienė mokytoja etika toma.mackeviciene@senojigimnazija.lt
19 Darius Matkevičius vyr. mokytojas technologijos darius.matkevicius@senojigimnazija.lt
20 Vijutė Mickuvienė metodininkė matematika vijute.mickuviene@senojigimnazija.lt
21 Liucija Mončienė ekspertė fizika liucija.monciene@senojigimnazija.lt
22 Indrė Seselskaitė socialinė pedagogė socialinė pedagogė indre.seselskaite@senojigimnazija.lt
23 Asta Pantelejeva metodininkė matematika asta.pantelejeva@senojigimnazija.lt
24 Edvinas Piktuižis mokytojas biologija edvinas.piktuizis@senojigimnazija.lt
25 Ilona Pociuvienė metodininkė istorija ilona.pociuviene@senojigimnazija.lt
26 Rimtautė Radzevičienė metodininkė teatras rimtaute.radzeviciene@senojigimnazija.lt
27 Dalia Rakauskienė ekspertė kūno k. dalia.rakauskiene@senojigimnazija.lt
28 Nijolė Redikienė metodininkė rusų k. nijole.redikiene@senojigimnazija.lt
29 Marina Stonienė metodininkė fizika marina.stoniene@senojigimnazija.lt
30 Audrius Stonkus metodininkas istorija audrius.stonkus@senojigimnazija.lt
31 Daiva Stonkuvienė ekspertė dailė daiva.stonkuviene@senojigimnazija.lt
32 Daiva Urbštienė ekspertė biologija daiva.urbstiene@senojigimnazija.lt
33 Jolita Vaičiulienė metodininkė lietuvių k. jolita.vaiciuliene@senojigimnazija.lt
34 Jūratė Vaišvilė metodininkė bibliotekininkė jurate.vaisvile@senojigimnazija.lt
35 Nerijus Vaišvilas metodininkas geografija nerijus.vaisvilas@senojigimnazija.lt
36 Nijolė Šakinienė metodininkė lietuvių k. nijole.sakiniene@senojigimnazija.lt
37 Aušra Ševeliova metodininkė matematika ausra.seveliova@senojigimnazija.lt
38 Aušra Šeštokienė metodininkė lietuvių k. ausra.sestokiene@senojigimnazija.lt
39 Ingrida Želnienė metodininkė kūno k. ingrida.zelniene@senojigimnazija.lt
40 Aušra Žemaitaitienė metodininkė chemija ausra.zemaitaitiene@senojigimnazija.lt
41 Živilė Vaičiūnienė vyr. mokytoja prancūzų k. zivile.vaiciuniene@senojigimnazija.lt
42 Justas Žulkus vyr. mokytojas anglų k. justas.zulkus@senojigimnazija.lt
43 Egidijus Kukta vyr. mokytojas kūno k. egidijus.kukta@senojigimnazija.lt


NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos E. paštas
1 Lina Toleikienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams lina.toleikiene@senojigimnazija.lt
2 Montvydienė Vita Vyr. buhalterė buhalterija@senojigimnazija.lt
3 Kniežienė Edita Apskaitininkė-kasininkė/kalkuliuotoja edita.knieziene@senojigimnazija.lt
4 Konariovas Anatolijus IT specialistas anatolijus.konariovas@senojigimnazija.lt
5 Šimkuvienė Daiva Specialistė raštvedybai info@senojigimnazija.lt
6 Vaišvilė Jūratė Skaityklos vedėja jurate.vaisvile@senojigimnazija.lt
7 Jazbutienė Aurelija Bibliotekos vedėja aurelija.jazbutiene@senojigimnazija.lt
8 Baranauskas Bronius Darbininkas-santechnikas
9 Puškorius Bronius Darbininkas-stalius/kiemsargis
10 Serepinienė Olga Valytoja
11 Navikienė Rasa Valytoja
12 Benetienė Virginija Valytoja
13 Kusienė Vida Valytoja
14 Armalienė Virginija Virėja
15 Lukavičius Romanas Naktinis sargas
16 Chvostovas Valerijus Naktinis sargas
17 Nagys Gintautas Naktinis sargas
18 Noreika Pranas Darbininkas-elektrikas
19 Noreikienė Vida Kiemsargė/valytoja
20 Pliaugienė Stanislava Valytoja
21 Chvostovienė Danutė Valytoja
22 Valauskienė Ona Vyr. virėja
23 Simienė Danutė Valytoja
24 Sendravičienė Regina Vyrėja
25 Šeštokas Žilvinas Valytojas
26 Šeštokienė Valda Budėtoja
27 Gaubienė Stanislava Rūbininkė
28 Žukauskienė Augenija Virtuvės pagalbinė darbininkė
29 Žebelienė Daiva Valytoja
30 Slavinskienė Rima Valytoja
31