Pasirinkite puslapį

Parama gimnazijai

Palangos senoji gimnazija nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais paskyrėte Gimnazijai 1,2 % nuo savo pajamų mokesčio! Jūsų parama praėjusiais metais sudarė 1297 eurus ir buvo skirta mokinių poreikiams organizuojant renginius, vienai kitai priemonei įsigyti, kompensuoti mokinių kelionių išlaidas.

Kviečiame tėvelius, kolegas pedagogus, mūsų draugus, buvusius Gimnazijos mokinius ir visus Gimnazijos veiklai neabejingus žmones dalį nuo savo pajamų mokesčių paskirti Palangos senajai gimnazijai.

S k i r t i  p a r a m ą  g a l i m a  i k i  2 0 2 4 m.  g e g u ž ė s 2 d.

KAIP SKIRTI PARAMĄ? · Prisijunkite prie https://deklaravimas.vmi.lt sistemos

  • Pasirinkite skiltį: Deklaravimas > Pildyti formą > Prašymas skirti paramą (žr. Dažniausiai pildomos formos) > Forma elektroniniam pildymui

REKVIZITAI 1,2% PARAMAI SKIRTI:

  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (įmonės kodas) – įmonės kodas: 190274564
  • Paramos gavėjo pavadinimas – Palangos senoji gimnazija

 

Jūsų paramos lėšos būtų skirtos sporto inventoriui atnaujinti, muzikos instrumentams, dailės priemonėms, kitoms čia besimokančios jaunuomenės reikmėms.

Palangos senosios gimnazijos sąskaitos numeris: LT04 7180 6000 0013 0551

Jei būtų papildomų klausimų, prašome kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Sandrą Žutautienę El. p. sandra.zutautiene@senojigimnazija.lt

Tel.: 846048750

Paramą galima teikti elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) arba per elektroninę bankininkystę su VMI suteiktomis prieigos priemonėmis arba elektroniniu parašu.

KAIP SKIRTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PARAMAI?