Pasirinkite puslapį

Priėmimo tvarka

CENTRALIZUOTO MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PALANGOS MISTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-317 1 punktu:
 
„32. Prašymai į pirmas gimnazijos klases priimami nuo birželio 20 d. iki liepos 1 d., Savivaldybės Komunikacijos ir el. paslaugų skyriuje (Vytauto g. 112, Palanga)  arba teikiami el. paštu svietimas@palanga.lt (jei dėl karantino ar ekstremalios situacijos Savivaldybė nepriima interesantų).  Vaiko tėvai (rūpintojai) turi pateikti:

32.1. nustatytos formos prašymą (2 priedas);

32.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimo arba pažymos apie mokymosi pasiekimus Mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai, kopiją;

32.3. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją, jei mokinys atvyksta mokytis iš kitos savivaldybės ar šalies;”

Parsisiųsti: 2 priedas. Prašymo forma. Centralizuoto mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo .docx