Pasirinkite puslapį

Priėmimo tvarka

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Priėmimo tvarka (.pdf)

Gerbiami būsimų gimnazistų tėveliai, būsimi gimnazistai,

2023 m. prašymai mokytis Palangos senojoje gimnazijoje priimami nuo balandžio 1 d. el. paštu info@senojigimnazija.lt

  • Siunčiant prašymą pagal nurodytą formą ( Prašymas priimti į gimnaziją .docx ) būtina užpildyti papildomus duomenis: antroji užsienio kalba; Dorinio ugdymo pasirinkimas (etika ar tikyba); technologijų programos pasirinkimas ( tekstilė, konstrukcinių medžiagų apdirbimas, biotechnologijos);
  • Teikiant prašymą reikia pridėti mokinio asmens dokumento kopiją.
  • Iki birželio 30 d. Gimnazijai el. paštu info@senojigimnazija.lt reikia atsiųsti mokymosi pasiekimų pažymėjimo arba pažymos apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai, kopiją.
  • Kilus klausimams dėl priėmimo, galite kreiptis telefonu 8 460 48930

Prašymas išbraukti iš mokinių sąrašų docx

Prašymas .docx