Select Page

Priėmimo tvarka

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Priėmimo tvarka (.pdf)

 

 

Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu prašymai priimami ir į juos atsakoma tik  el. paštu info@senojigimnazija.lt arba telefonu 8 460 48930

Gerbiami būsimų gimnazistų tėveliai, būsimi gimnazistai,

Prašymai mokytis Palangos senosios gimnazijos I ir III klasėse priimami nuo balandžio 1 d. gimnazijos raštinėje ( Jūratės g. 13, Palanga) darbo dienomis 8.00 val.-12.00 val. ir 13.00 val.-16.00 val.

Teikiant prašymą reikia turėti mokinio asmens dokumentą. Atvykdami pateiki prašymą Jūs turėtumėte žinoti ir nurodyti  šiuos pasirinkimus nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. :

  1. Antrąją užsienio kalbą;
  2. Dorinį ugdymą (etika ar tikyba);
  3. Technologijų programą ( tekstilė, konstrukcinių medžiagų apdirbimas, biotechnologijos);
  4. Pageidaujamą neformaliojo ugdymo programą.

Iki birželio 30 d. vienas iš tėvų (globėjų) turi pateikti gimnazijai mokymosi pasiekimų pažymėjimo arba pažymos apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai, kopiją.

Dėl priėmimo į gimnaziją, konsultacijų ugdymo klausimais ar susitikimo su gimnazijos vadovais kreipkitės tel. (8 460)  489 30

Prašymas priimti į mokyklą .docx

Prašymas išbraukti iš mokinių sąrašų docx

Prašymas .docx