Pasirinkite puslapį

2023-03-06 Stendinė ir virtuali paroda „Minime kovo 11-ąją”

Kasmet Kovo 11-oji primena mums, kokią didelę dovaną esame gavę – laisvę.

Kovo 11-ąją sukanka 33-eri metai, kai buvo pasirašytas nepriklausomos Lietuvos istorijai svarbiausias dokumentas – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas. Šis dokumentas valstybei reiškė kur kas daugiau nei tik akto pasirašymą, jis žymėjo naują pradžią, naują kelią į demokratiją, į laisvę. Ta laisvė vienijo žmones, įkvėpė naujam etapui, kuriame neliko vietos karui, priespaudai ir įvairioms negandoms.

1 eksponatas / Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos valstybės atstatymo“. Projektas Nr. 3. Variantai. Mašinraštis su rengėjų parašais bei nenustatyto asmens pabraukimu.

2 eksponatas / Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, pasirašytas deputatų.

3 eksponatas / 1990 m. kovo 10 d. piketo prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos rūmų pirmosios sesijos metu. Vilnius, 1990 m. Romo Jurgaičio /ELTA/ nuotrauka.

4 eksponatas / Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo projektas (3), taisytas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato Kazimiero Motiekos, su jo pastabomis apie balsavimo už akto priėmimą rezultatus [1990 m. kovo 11 d.].

5 eksponatas / Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio XI Seimo sesijos 1990 m. sausio 20 d. pareiškimas „Dėl politinės padėties ir Lietuvos Nepriklausomybės“. Dokumente parašytos LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputato Kazimiero Motiekos pastabos.

6 eksponatas / Nepriklausomybės atstatymo principai. Nepriklausomybės sampratos bendros nuostatos. [1990 m. vasario mėn.]. Dokumente parašytos LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputato Kazimiero Motiekos pastabos.

7 eksponatas / Atvirukas.1989 m.

8 eksponatas / Lietuvos TSR įstatymas „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“. Projektas Nr. 2. 1990 m. kovo 9 d. Dokumentas pasirašytas rengėjų, su nenustatyto asmens papildymu.

9 eksponatas / Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo“. Projektas (4). 1990 m. kovo mėn. Dokumentas pasirašytas rengėjų, su nenustatyto asmens taisymais ir papildymais. Kopija.

10 eksponatas / Deklaracija „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų“. Projektas (1). 1990 m. kovo mėn. Dokumentas pasirašytas rengėjų, su nenustatyto asmens papildymu. Kopija.

11 eksponatas / Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“. Projektas 5. 1990 m. kovo mėn. Dokumentas su nenustatyto asmens papildymais.

Šaltinis: www.archyvai.lt

12 eksponatas / Demonstracija Vašingtone dėl Lietuvos Nepriklausomybės 1990-06-01 (Aleksandras Juozapaitis)

 

13 eksponatas / Demonstracija Vašingtone dėl Lietuvos Nepriklausomybės 1990-0401 (Aleksandras Juozapaitis)

 

14 eksponatas / Lietuvos palaikymo mitingas Leningrade 1990-04-04 (f. N. Berketovas, LRS archyvas)

 

15 eksponatas / Mitingas Lietuvos Nepriklausomybei remti Klaipėdoje 1990-04-02 (LRS archyvas)

 

16 eksponatas / Mitingas Saulės laikrodžio aikštėje Šiauliuose 1990-04-02 (LRS archyvas)

 

17 eksponatas / Nepriklausomybės atkūrimo palaikymo mitingas Panevėžyje 1990-04-02 (LRS archyvas)

 

18 eksponatas /  Prie Lietuvos Respublikos Aukščiausios tarybos 1990-03-10 (Vytauto Daraškevičiaus asm. arch.)

 

19 eksponatas / Prie LR Aukščiausiosios tarybos 1990-03-10 (Alfredas Girdziušas)

 

20 eksponatas / Studentų mitingas prie LR Aukščiausiosios tarybos 1990-04-12 (f. Vytautas Daraškevičius)

Nuotraukos iš LRS archyvo