Pasirinkite puslapį

2022-11-09 STENDINĖ IR VIRTUALI PARODA, SKIRTA GIMNAZIJOS 100-ČIUI, „Kuriantys ir rašantys gimnazijos absolventai”

Pirmieji Palangos senosios gimnazijos literatai buvo suburti 1935 m. mokytojos Emilijos Adiklienės. Vėliau šią tradiciją tęsė lietuvių kalbos mokytojai Jonas Brinza, Jūratė Galinauskienė, Aušra Šeštokienė, globoję ir išugdę daug puikių literatų. Dalyvauta visuose respublikiniuose jaunųjų filologų konkursuose ir visuose tapta nugalėtojais. Jaunųjų talentų kūryba buvo spausdinama laikraščiuose ir žurnaluose, buvo skaitomi radijuje ir televizijoje.

Vieni literatai jau išėję į Amžinybę, tačiau palikę gausų ir gražų literatūrinį palikimą. Kiti nemetė plunksnos ir džiugina Lietuvos (ir ne tik) žmones savo originaliais minties blykčiojimais. Turbūt, kaip kartais nutinka, kai kuriems rašymas liko tik kaip gražus jaunystės prisiminimas arba laisvalaikio pomėgis.

Į parodą nepateko daug kūrybingų asmenybių, nes rinkomės paminėti tuos, kurie paliko ryškiausią pėdsaką gimnazijos literatūriniame gyvenime ar šiuo metu itin produktyviai dirba kūrybinį darbą.

KURIANTYS IR RAŠANTYS GIMNAZIJOS ABSOLVENTAI

 

Medžiagą parengė:
Palangos senosios gimnazijos biblioteka

Naudoti šaltiniai:
Lietuvos naujienų portalai,
Gimnazijos, leidyklų ir asmeniniai nuotraukų archyvai