Pasirinkite puslapį

2022-01-24 STENDINĖ IR VIRTUALI PARODA „Dievų pasaulio vaizdas senosios Graikijos epe ir lyrikoje”

Antikiniai kūriniai padeda suprasti senovėje gyvenusių žmonių pasaulėjautą, jų mąstyseną, moralines nuostatas. Dievų pasaulio vaizdas antikinės Graikijos autorių kūriniuose atskleidžia svarbiausius graikų religijos bruožus ir jų santykį su dievybėmis. Aprašydami dievus autoriai davė jiems vardus, nusakė jų kilmę ir išvaizdą, nusakė jų užsiėmimus ir veiklos sferas.

Svarbiausi šaltiniai – Homero poemos Iliada ir Odiseja, t. p. Hesiodo Teogonija bei Darbai ir dienos.