Pasirinkite puslapį

2023-10-17 STENDINĖ IR VIRTUALI PARODA „Istoriko, rašytojo, švietėjo Simono Daukanto atminimo įamžinimas”

 
Simonas Daukantas (1793 m. spalio 28 d. Kalviuose – 1864 m. gruodžio 6 d. Papilėje) buvo pirmasis istorikas, parašęs Lietuvos istoriją lietuvių kalba. 
Šiandien S. Daukanto atminimą mena eilė po visą Lietuvą išsibarsčiusių jo vardo mokyklų, gatvių ir aikščių. Paminklai jam stovi Papilėje, Kaune ir Vilniuje, be to, S. Daukanto portretas buvo pavaizduotas ant 100 litų banknoto.
 

Rengta remiantis 

https://iljenkaitekristina.wixsite.com/daukantas/atminimas

 

 

 

 

 

Papilės miestelio skulptūra Simonas Daukantas. Skulptorius Vincas Grybas.