Select Page

2019-12-02 SPAUDINIŲ IR DOKUMENTŲ PARODA „SENOJI MALDYNŲ KALBA“

„Gal nemažiau susikaupus reikia šiandieną įsižiūrėti į Advento Žvakę, kaip prieš du tūkstančius metų. Labai noriu, kad ta Žvakė ir Jums daug padėtų, kad mes suprastumėm ir gyventumėm Jos šviesoj“. /Adelė Dirsytė, maldaknygė „Marija, gelbėki mus“.  1953 m. 15 laiškas/

Už šias retas ekspozicines knygas dėkojame Palangos švietimo skyriaus vedėjai Laimai Valužienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Zinaidai Bružienei, anglų kalbos mokytojai metodininkei Audrai Kaklienei, matematikos mokytojai metodininkei Audronei Domarkienei, lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Nijolei Šakinienei ir technologijų mokytojai metodininkei Meilei Bukytei. Ekspozicinės knygos: Senųjų maldynų eksponatai

Informacija apie Adelės Dirsytės maldaknygę ir beatifikacijos procesą Dievo tarnaitė Adelė DIRSYTĖ

Maldynai