Select Page

Naujienos

Lapkričio 4-8 dienomis gimnazistai per visų mokomųjų dalykų pamokas domėjosi Europos kultūros lopšiu Antika: rinko lotyniškas sentencijas ir aiškinosi jų prasmę, domėjosi Pandoros mitu, ieškojo ryšių tarp Horacijaus ir M.K.Sarbievijaus, gamino Platono kūnus, mokėsi rišti Heraklio mazgą, kalbėjo apie antikinį meną, demokratiją ir gamtos mokslų pasiekimus Antikoje, bibliotekoje klausėsi pristatymo ,,Septyni Antikos stebuklai“. Tai pirmą kartą realizuotas projektas, integravęs įvairius dalykus ir atskleidęs šios epochos visumą bei ryšius su šiuolaikiniu pasauliu.