Select Page

Naujienos

Pilietinė iniciatyva „Tremties vaikų žaislai“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti prie Tremtinių kryžiaus Palangoje. Dalyvavo gimnazistai: Justina Reklaitytė, Gintarė Jasiūnaitė, Deividas Kryževičius. Muzikinius kūrinius atliko Aistė Kubiliūtė, Martynas Andruška, biologijos mokytojas Edvinas Piktuižis. Organizatoriai: teatro mokytoja Rimtautė Radzevičienė, muzikos mokytoja Rima Piktuižienė, gimnazijos bibliotekos vedėja Aurelija Jazbutienė, technologijų mokytojos Meilė Bukytė ir Jūratė Vaišvilė.