Pasirinkite puslapį

Naujienos

Baigėsi ir antroji PE-STEAM ugdymo vasaros dienos stovykla 1-8 klasių mokiniams, kurią kartu su kitomis Palangos TŪM mokyklomis organizuoja Palangos senoji gimnazija.

Stovykla organizuojama „Tūkstantmečio mokyklų“ programos tikslais, ši veikla yra numatyta Palangos miesto savivaldybės švietimo pažangos plane.

PE-STEAM ugdymo stovyklos tikslas yra didinti mokinių susidomėjimą STEAM dalykais, didinti įsitraukimą į STEAM veiklas ir projektus, siekti geresnių mokymosi rezultatų.

Antrąją savaitę stovykloje dalyvavo net 97 Palangos „Baltijos” pagrindinės mokyklos septintokai. Vyko įvairios veiklos, integruotos kūno kultūros ir fizikos pamokos pajūryje, integruotos matematikos, dailės ir informacinių technologijų pamokos, taip pat biologijos, muzikos, teatro ir technologijų pamokos.

Veiklas vykdė Palangos senosios gimnazijos PE-STEAM laboratorijos specialistas inžinierius Marius Gustaitis, kartu su kitais Palangos senosios gimnazijos ir „Baltijos” pagrindinės mokyklos mokytojais.

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos“ finansuojamas Europos sąjungos #NextGenerationEU lėšomis „Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra kartu su @tukstantmeciomokyklos.

Lina Toleikienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams