Pasirinkite puslapį

Naujienos

Įvyko ir pirmoji pilotinė 1 savaitės trukmės PE-STEAM vasaros dienos stovykla, kurioje dalyvavo mokiniai (ne)turintys SUP iš Palangos bei Šventosios mokyklų.

Stovykla organizuojama „Tūkstantmečio mokyklų“ programos tikslais, ši veikla yra numatyta Palangos miesto savivaldybės švietimo pažangos plane.

PE-STEAM ugdymo stovyklos tikslas yra didinti mokinių susidomėjimą STEAM dalykais, didesnis mokinių įsitraukimas į STEAM veiklas ir projektus, mokinių (ne)turinčių SUP bendradarbiavimas bei bendravimas bendrų veiklų metu.

Veiklų metu mokiniai įsitraukė į robotikos, kūno kultūros užsiėmimus, dalyvavo integruotose fizikos bei kūno kultūros pamokose Palangos pajūryje, biologijos bei chemijos veiklose, o stovyklą užbaigėme Klaipėdos metodiniame STEAM atviros prieigos centre. Stovyklos metu mokiniai išbandė fizikinius dėsnius sportuodami, atliko įvairius bandymus, gamino muilus, eksperimentavo ir stebėjo spalvines reakcijas naudojant įvairius, natūralius augalų ekstraktus, gilinosi į jūros dugno gyvūnų gyvenimą, dalyvavo fizikos-inžinerijos laboratorijos veiklose. Savarankiškai atlikdami bandymus ir eksperimentuodami STEAM centro laboratorijose, moksleiviai tobulino savo mąstymo įgūdžius, mokėsi problemų sprendimo, dėmesio sutelkimo, lavino pagrindinius lytėjimo pojūčius, patyrė atradimo džiaugsmą bei stiprino pasitikėjimo savimi jausmą.

Stovyklos veiklas organizavo Palangos „Baltijos” pagrindinės mokyklos matematikos, informacinių technologijų, kūno kultūros, biologijos, chemijos mokytojai, Palangos senosios gimnazijos PE-STEAM laboratorijos specialistas, kūno kultūros mokytojai bei Klaipėdos metodinio STEAM atviros prieigos centro laborantai.

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos“ finansuojamas Europos sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. „Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Kartu su @tukstantmeciomokyklos

Lina Toleikienė, Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams