Pasirinkite puslapį

Naujienos

Kodėl Lietuvos knygnešiai  pelnė net JUNESCO pagarbą? Kaip jie gabeno lietuviškas  knygas? Kokių bausmių susilaukdavo? Kas tapo knygnešių simboliu? Kiek knygų buvo išleista lietuviškos spaudos draudimo metais? O ką reiškia nešti du pūdus knygų?

Į visus tuos klausimus Palangos senosios gimnazijos IIA ir IIC klasių mokiniai ieškojo atsakymų paskutinę gegužės savaitę dalyvaudami integruotame lietuvių kalbos ir kūno kultūros projekte „Knygnešių fenomenas“. Jie grupėmis rinko medžiagą, rengė ir pristatė pranešimus apie knygnešius įsivaizduojamiems užsienio bendraamžiams, dalyvavo Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejaus organizuotoje edukacijoje „Pažink senąją spaudą“, pagal pateiktą struktūros „formulę“ kūrė eilėraščius, skaitė juos ir patys vertino.

O kūno kultūros pamokoje patys savo kailiu patyrė, ką reiškia gabenti maišą su dviem pūdais knygų, kovoti dėl knygų perdavimo su „muitininkais“, atlikti sudėtingas estafečių užduotis.

Projektą inicijavo mokytojos ekspertės: lietuvių kalbos ir literatūros – Jūratė Galinauskienė ir fizinio ugdymo – Dalia Rakauskienė. Pamokas  taip pat vedė fizinio ugdymo mokytojai Egidijus Kukta ir Donatas Rauktys.

Kviečiame paskaityti projekto metu gimusį IIC klasės mokinio Aro Vaičiūno eilėraštį.

Knygnešys

Stiprus, pasiaukojantis,

Gabena, slepia, platina

Raštus.

Per girią kaip šešėlis bėga…

Knygų sargas!

Šiemet Lietuvos knygnešystė mini kelis jubiliejus: 120 metų nuo tada, kai ji nebebuvo reikalinga, tai yra, kai Rusijos carinė imperija, pamačiusi, jog nepajėgi sulaikyti slapto knygų gabenimo, panaikino 40 metų trukusį lietuviškos spaudos draudimą, ir 20 metų, kai UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmens veiklą.

Gimnazijos žurnalistai