Pasirinkite puslapį

Naujienos

Gimnazijos bendradarbiavimas su Palangos kurorto muziejumi tęsiasi. Šiandien, rugsėjo 15 d., būrys  gimnazistų, lydymų anglų kalbos mokytojų Audros Kaklienės ir Aušrinės Janušienės, lankėsi muziejuje vykusioje restauratoriaus, dailininko Bangučio Prapuolenio paskaitoje „Meninių baldų restauravimas“. Paskaitoje IE ir IID klasių mokiniai sužinojo apie pagrindinius restauravimo principus, kurie prikelia senus baldus naujam gyvenimui.

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dailės ir restauravimo (meninių baldų restauravimo) studijų programos komiteto vadovas ir dėstytojas Bangutis Prapuolenis moksleiviams pristatė Telšių fakultetą bei paskatino juos apsvarstyti galimybę, baigus Gimnaziją pasirinkti ir studijuoti baldų restauravimo studijų programą.

Susitikimas baigėsi lektoriaus atsakymais į klausytojų klausimus.

Aušrinė Janušienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė