Pasirinkite puslapį

Naujienos

Gegužės 25-ąją nuskambėjo paskutinis skambutis 120 Palangos senosios gimnazijos šimtmečio abiturientų. Su ašaromis akyse abiturientai tarė „sudie“ mokyklai, kurioje būta tiek daug visko, paskatino čia liksiančius tausoti jų palikimą ir su jauduliu ėmė laukti paskutinio išbandymo – egzaminų.

Paskutinis skambutis įprastai abiturientams visada sukelia daug įvairių emocijų – ir džiaugsmo dėl naujų laukiančių patirčių, ir liūdesio bei nedidelės baimės. Ir visa tai teko sulipdyti į vieną vietą, į vieną šventę gimnazijos trečiokams, kuriems tradiciškai tenka pareiga išlydėti vyriausiuosius gimnazijos mokinius.

O viskas prasidėjo nuo itin trankaus pasivažinėjimo išpuoštais automobiliais po miesto gatves ir atvykimo į paskutines pamokas. Viena pamoka buvo skirta atsisveikinti su auklėtojais, o kitos pamokos mokytoją abiturientai pasirinko patys. Jie išreiškė norą paskutinę pamoką praleisti su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis Jūrate Galinauskiene, Aušra Šeštokiene, Rita Dočkuviene, Raimonda Kačerauskiene, istorijos mokytoju Audriumi Stonkumi, biologijos mokytoju Edvinu Piktuižiu, anglų kalbos mokytoju Vitaly Kirilov, geografijos mokytoju Nerijumi Vaišvilu. Mokytojai stengėsi kuo įdomiau praleisti paskutinę pamoką, kad išeinantiems mokiniams ji liktų kuo ilgiau atmintyje.

O paskutiniai akordai skambėjo gimnazijos Didžiojoje salėje, kur trečiokai surengė ketvirtokams šventę. Bežengiančius į salę ketvirtokus trankiai sveikino Braziliškų būgnų orkestras, vadovaujamas muzikos mokytojo Augustino Užkurato bei visi kiti gimnazijos mokiniai, atskubėję pasidžiaugti švente. Renginio vedėjos trečiokės Marija Vieversytė ir Agnė Dimaitė negailėjo emocionalių sveikinimų, linkėjimų kiekvienam iš jų. Taip pat visus pasveikino ir abiturientų klasių vadovai – Vijutė Mickuvienė, Vitaly Kirilov, Dalia Rakauskienė, Ilona Pociuvienė ir Meilė Bukytė. „Garsiai ištarkit: aš galiu, noriu ir turiu ir viskas jums bus įmanoma“, – linkėjo auklėtojai.

Į sceną dar kartą lipo muzikos mokytojo mokomi muzikantai, šokio pasirodymą parodė Justina Lukošytė, gimnazijos muzikos grupė „Adomanija“, paskutinį kartą būdamos abi Senosios gimnazijos mokinės į sceną lipo padainuoti sesės Eglė ir Liepa Bracaitės, taip pat nauja pirmokių grupė „Juto“.

Žinoma, Paskutinio skambučio šventė neįsivaizduojama be pačių pirmųjų auklėtojų, kurios padėjo žengti pirmuosius žingsnius mokslo link, tad geriausios kloties linkėjo mokyklą baigiantiems abiturientams jų pradinių klasių auklėtojos, prisiminusios ir kiekvieną jų atskirai, ir bendras anuometines veiklas bei išdaigas.

Garbingai perduotas simbolinis mokyklos raktas trečiokams – būsimiems ketvirtokams. „Paliekam jums pačias jaukiausias susibūrimo vietas, mokytojus, be galo daug emocijų, išgyvenimų, saugokit, mylėkit šią mokyklą“, – skatino abiturientai, pakvietę į savo pabaigimo šventę liepos mėnesį.

Tad belieka dar kartą palinkėti geriausių egzaminų rezultatų ir itin palankaus vėjo pasirinkimuose!

Kristijono Karačionkos nuotr.