Select Page

Naujienos

Kas yra Europos žaliasis kursas ir kaip jis įgyvendinamas, gimnazijos I ir II klasių mokiniai sužinojo  gegužės 13 dieną Europos žaliojo kurso pristatymo renginyje, kurį organizavo istorijos mokytojas metodininkai Audrius Stonkus, Rima Dargienė, Ilona Pociuvienė. Europos žaliasis kursas –  politikos iniciatyva, kuria siekiama  ES vykdyti žaliąją pertvarką, tai kova prieš klimato kaitą ir aplinkos būklės blogėjimą. Šia iniciatyva siekiama, kad visų atitinkamų sričių politika padėtų siekti galutinio su klimatu susijusio tikslo. Klimatas, aplinka, energetika, transportas, pramonė, žemės ūkis – visos šios sritys yra glaudžiai tarpusavyje susijusios. Tai lyg harmonija tarp gamtos ir žmogaus veiklos. I ir antrų klasių mokiniai pristatė savo parengtus vaizdinius pranešimus apie Europos žaliojo kurso įgyvendinimą, jo naudą ateičiai, apie tai, kaip sumažinti taršą, kaip prisidėti prie Europos vykdomo projekto ir kaip padėti patiems sau, kad galėtume gyvenanti švaresniame žemyne. Tikslingai pasirinktos pranešimų temos ir pristatyta medžiaga suteikė gimnazistams daug informacijos ir paskatino susimąstyti, kaip galėtume padėti patys sau, kad gyventume švaresniame žemyne.

Izabelė Kaminskaitė, IC klasė

Pranešimų temos:

Europos žaliasis kursas“ (I.Žvilaitytė, E.Pociūtė, I.Kaminskaitė, D.Viršilaitė, L.Mažonaitė – IC klasė)
„Transportas, tarša ir žaliojo kurso veiksmai“ (A.Čapokas, M. Marauskas, P.Skirpstas, E.Narmontas – IC klasė)
„Aplinka ir vandenynai“ (E.Tiškutė, A.Šaltmerytė, M.Skuodaitė, I.Galdikaitė – IC klasė)
„Jūros taršos prevencija“ (A.Mikalauskas, M.Sumaryuk, G.Stankevičiūtė – II Aklasė)
„Europos miškų strategija“ (P.Fedčenko, K.Žičkutė, G.Paulauskaitė, G.Kniukštaitė, A.Drąsutytė – IB klasė)
„Kenksmingų medžiagų tvarkymas“ (L.Nutautaitė, D.Tomaj, J.K.Krylovas  – IB klasė)
„Rūšiavimas“ (G.Mikalauskaitė, J.Venclovaitis, M.Vėlyvis, A.Karkauskaitė, M.Matiukaitė, A.Šnekutis – IIA klasė)
„Europos Parlamentas“ (E.Šleinius – ID klasė)
„Žaliasis kursas“ (U.Stirbytė – ID klasė)
„Energetika“ (D.Užkuraitis – IIB klasė)