Select Page

Naujienos

Spalio 29 dieną Palangos senosios gimnazijos III-IV klasių mokiniai buvo pakviesti į nuotolinį susitikimą su ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto atstovu. Tai moksleiviams skirtos ISM ekonomikos ir verslumo edukacinės programos – 12 paskaitų ciklo apie ekonomiką, vadybą, politiką – dalis. Visa programa gimnazistams buvo pristatyta dar pernai, kai su ISM universitetu Palangos senoji gimnazija pasirašė sutartį, pagal kurią susitarta bendradarbiauti mokslo ir kitose švietimo srityse, organizuojant Gimnazijos bendruomenės narių, moksleivių susitikimus, bendras veiklas su Universiteto atstovais, vystant jau minėtą edukacinę programą mokykloje. Būtent spalio 29 dieną gimnazistai klausė paskaitos apie investavimo galimybes bei rizikas.