Select Page

Naujienos

Šių metų vasario 12 dieną vyko gimnazijos mokinių parlamento organizuotas protmūšis, skirtas Vasario 16-ajai paminėti. 1918 metų vasario 16 dieną buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Nuotolinis renginys vyko Teams platformoje, o klausimai, susiję su šiuo Lietuvai ypatingu įvykiu, dalyviams buvo pateikti Kahoot programa. Pasibaigus klausimų etapui, renginio dalyviai turėjo progą padidinti savo  taškų skaičių, bandydami atpažinti Nepriklausomybės aktą pasirašiusius signatarus iš jų nuotraukų. Renginio organizatoriai, susumavę rezultatus, išrinko vieną nugalėtoją – tai Aistė Juknaitė iš ID klasės.  Protmūšio metu vieni sužinojo naujų šio svarbaus mūsų šaliai įvykio detalių, kiti prisiminė jau pamirštas ir visi kartu puikiai praleido laiką, paminėdami Lietuvai svarbią datą. Mokinių parlamentas dėkoja gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei Rimai Dargienei už pagalbą, parenkant tikslingus ir įdomius klausimus.

Sveikiname Aistę Jukniūtę – protmūšio, skirto Vasario 16 –ajai laimėtoją!

Greta Valentinavičiūtė, IIIC klasė