Select Page

Naujienos

Palangos senoji gimnazija įgyvendina valstybės Sporto rėmimo fondo ir Palangos miesto savivaldybės lėšomis finansuojamą ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Švietimo mainų paramos fondo administruojamą projektą „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas”.

Šiuo projektu planuojama įtraukti įvairias miesto socialines grupes į sporto veiklą ir spręsti itin svarbius visuomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, laisvalaikio užimtumo uždavinius ir kartu kurti socialinį pagrindą didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Senojoje gimnazijoje jau vyko Palangos 3-jo amžiaus universiteto, veikiančiu prie Palangos švietimo pagalbos tarnybos, sporto veiklos, Gimnazijos mokinių sporto užsiėmimai ir bendros sporto veiklos su socialiniais partneriais.

Šio projekto tikslinės grupės yra: Palangos senosios gimnazijos mokiniai, neįgalūs asmenys trečiojo amžiaus universiteto studentai, įvairaus amžiaus grupių miesto gyventojai, vasaros sezono metu gimnazijoje stovyklaujančios sporto komandos.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas bendruomenei dalyvauti kūno kultūros ir sporto, sveikos gyvensenos veiklose.

Projektas “Sporto inventoriaus ir įrangos įsigyjimas” bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.