Select Page

Naujienos

Šių metų spalio 7 – 8 dienomis Palangos senojoje  gimnazijoje vyko III-asis kino edukacijos projektas gimnazistams ,,KINO BUSO” kino dirbtuvės. Šio projekto tikslai yra dvilypiai: lavinti moksleivių įgūdžius „perskaityti“ audiovizualinį kūrinį bei atskleisti vizualinio teksto, kino kalbos teikiamas galimybes saviraiškai ir kūrybai.  Šis projektas yra svarbus tiek edukacine, tiek ir kultūrine prasme. Projekto metu mokiniai žiūri aukštos meninės kokybės filmus, juos analizuoja, vyksta moderuojamos diskusijos. Vystomas įvairaus amžiaus mokinių meninis kino suvokimas, lavinamas gebėjimas komunikuoti vaizdais. Ugdomas estetinis skonis, kultūrinis akiratis ir vertybinės nuostatos, vystomi komunikaciniai ir meniniai gebėjimai, kūrybiškumas bei kritinis mąstymas.

Kino dirbtuves vedė pripažinti jaunosios kartos kino režisieriai bei edukatoriai Marat Sargsyan ir Andrius Blaževičius, kurių režisuoti filmai yra ne tik sulaukę didelio susidomėjimo Lietuvoje, bet ir pelnę daugybę apdovanojimų užsienio kino festivaliuose.

Dvi dienas trukusiose dirbtuvėse gimnazistai susipažino su įvairiais kino žanrais, sužinojo, kaip kuriamas kinas: susipažino su kino gamybos terminais, pagrindiniais kino kalbos elementais ir mokėsi juos atpažinti kine, kino profesijomis, filmo kūrimo etapais, kino technika. Gimnazistai, padedant profesionalams, patys filmavo trumpo metro filmus, atliko įvairias kūrybines užduotis, mokėsi audiovizualinės kalbos pagrindų. Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas istorijos pasakojimui ir konstravimui audiovizualinėmis raiškos priemonėmis.  Kurdami savo filmus mokiniai praktiškai išbandė tuos pačius kino etapus, susidūrė su tais pačiais sunkumais kaip ir tikrame kine ir padedant dirbtuvių vadovams mokėsi su jais susidoroti.

Nuo kitos savaitės iki gruodžio mėnesio vidurio gimnazistai toliau dalyvaus nuotoliniame kino edukacijos projekte „Ekranai“. Tai tęstinis 10-ies pamokų kino edukacijos užsiėmimų ciklas, vykstantis 1 kartą per savaitę, nuotoliniu būdu (naudojantis „Zoom“ platformą). Galimybę gimnazistams nuo 2017 metų dalyvauti šiuose projektuose iniciavo  Senosios gimnazijos teatro mokytoja metodininkė Rimtautė Radzevičienė.

 

Palangos senosios gimnazijos muzikos mokytoja Rima Piktuižienė