Select Page

VU fakultetų pristatymas gimnazijoje

Lapkričio 28 dieną Gimnazijoje svečiavosi atstovai iš Vilniaus universiteto. Svečiai paruošė gimnazistams aktualius pristatymus.

  • Komunikacijos fakultetas (Povilas Šklėrius) „Komunikacijos iššūkiai ir galimybės“.
  • Fizikos fakultetas (Olga Rancova) „Nuo termobranduolinės sintezės iki fotosintezės. Ką daro fizikai?“.
  • Medicinos fakultetas (Viktorija Gildutienė) „Studijos Vilniaus universiteto Medicinos fakultete“.
  • Filosofijos fakultetas (Linas Jakučionis) „Atrask Studijas VU Filosofijos fakultete“.
  • Teisės fakultetas (Enrika Jakavonytė, Dominykas Kiršis) „Kodėl teisė?“.
  • Ekonomikos ir verslo administravimo (Rugilė Draugelytė-Riaubienė) „Ekonomika ir verslas – panašumai ir pranašumai“.

Gimnazistai buvo supažindinti su fakultetų teikiamomis studijų programomis, stojimo reikalavimais, galėjo pabendrauti su fakultetų atstovais, užduoti jiems rūpimus klausimus. Pristatymo akimirkos  https://sway.office.com/jOCKYFzdpCCyW13v?ref=Link