Select Page

Vaiko gerovės komisija

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimo aprašas .pdf
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas .pdf

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Sandra Žutautienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, VGK pirmininkė
El. p. sandra.zutautiene@senojigimnazija.lt

Indrė Seselskaitė – socialinė pedagogė, VGK pirmininko pavaduotoja
El. p. indre.seselskaite@senojigimnazija.lt

Toma Mackevičienė – tikybos mokytoja, VGK narė
El. p. toma.mackeviciene@senojigimnazija.lt

Kristina Galdikė – anglų kalbos mokytoja, VGK narė
El. p. kristina.galdike@senojigimnazija.lt

Inga Šniuolytė – psichologė, VGK narė
El. paštas: inga.sniuolyte@senojigimnazija.lt

Aušrinė Janušienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, VGK narė
El. p. ausrine.janusiene@senojigimnazija.lt

Liudmila Augucevicienė – rusų kalbos mokytoja ekspertė, VGK narė
El. p. liudmila.auguceviciene@senojigimnazija.lt

Vitaly Kirilov – anglų kalbos mokytojas, VGK narys
El. p. vitaly.kirilov@senojigimnazija.lt

Gintarė Žindulienė – anglų kalbos mokytoja, VGK narė
El. p. gintare.zinduliene@senojigimnazija.lt