Select Page

Metų knygos rinkimai 2019

Sausio 2-10, 16-28 dienomis bibliotekoje buvo pristatyta spaudinių ir knygų paroda „Metų knygos rinkimai 2019“. Šiais metais 4 egz. knygų, skirtų paaugliams, mūsų gimnazijos bibliotekai padovanojo Nacionalinė Mažvydo biblioteka.  3 knygas, skirtas suaugusiesiems, padovanojo Gimnazijos mokiniai. Dėkojame visiems  už padovanotas knygas.

Gimnazijos bibliotekininkės paruošė Metų knygų pristatymą skaidrėse ir jį maloniai sutiko parodyti  lietuvių kalbos mokytojos per savo dalyko pamoką I-II klasių mokiniams. Dėkojame lietuvių kalbos mokytojoms už pagalbą ir bendradarbiavimą.

Metų knygos rinkimai 2019

Po parodos pristatymo mokiniai buvo pakviesti skaityti Metų knygas bei už jas balsuoti.