Select Page

Informacinių gebėjimų ugdymo pamokos

Šis mokomasis filmas skirtas vienai siaurai, bet labai svarbiai bendrųjų gebėjimų ugdymo sričiai informacijos šaltinių paieškos kaip kompleksinio proceso suvokimui, šaltinių įvairovei ir atrankai.
Šiandien mūsų aplinka yra prisotinta informacijos – ji gaunama skaitant laikraščius, knygas, žiūrint televiziją, dirbant internete. Informacijos gausėjimas kartais primena sprogimo procesus, tai keičia ir tradicinį mokyklos vaidmenį: informacinėje visuomenėje mokykla įstengia perteikti tik nedidelę dalį visos asmenį pasiekiančios informacijos. Taigi ji privalo orientuotis nebe į žinių perteikimą, bet į mokymą tas žinias atsirinkti, vertinti, sisteminti, taikyti praktikoje, apibendrinti.
Ekspertės prof. dr. Palmira Pečiuliauskienė (Lietuvos edukologijos universitetas) ir Jūratė Litvinaitė (Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė) komentuoja, kad informacijos paieška yra kompleksinis procesas, kuris prasideda informacijos poreikio išgyvenimu, informacijos paieškos planavimu, veiksmingų būdų paieška. Filme iliustruojama konkreti situacija, su kuria neretai susiduria šiuolaikiniai mokiniai, kai gebėjimas įvaldyti informaciją tampa labai vertingas.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“, Ugdymo plėtotės centras, 2014.

Šių metų balandžio – gegužės mėn.  II klasių gimnazistams bibliotekos vedėja Aurelija Jazbutienė vedė informacinių gebėjimų ugdymo pamokas. Jų metu gimnazistams buvo pasiūlyta pakeliauti po Informacijos šalį.

Šiuolaikinis žmogus privalo žinoti kaip informacija kaupiama ir apdorojama jo galvoje, bibliotekoje, o taip pat kompiuterio atmintyje, ir mokėti pasinaudoti sukauptais informacijos turtais. Pagrindinis šių pamokų tikslas buvo supažindinti II klasių gimnazistus su bibliotekos informacijos resursais ir išmokyti surasti reikalingą informaciją be bibliotekininko pagalbos.