Select Page

2020-11-23/27 BAROKO SAVAITĖ GIMNAZIJOJE: Baroko literatūros žanrų įvairovė

Barokas – terminas pradėtas vartoti XVIII amžiuje. Jo kilmė neaiški. Kartais jis siejamas su portugalų kalbos žodžiu barroco, kuris reiškia „netaisyklingos formos perlas“. Kitu atveju ieškoma šio žodžio sąsajų su loginio mąstymo figūra – silogizmu, kuri neturi vieno iš savo loginių komponentų (paprastai silogizmą sudaro dvi prielaidos ir išvada).

Taigi abiem atvejais „barokas“ nusako tai, kas yra „netaisyklinga“, „keista“, „įmantru“, „neįprasta“. Moksle šį terminą įteisino šveicarų mokslininkas Heinrichas Velflinas (Wölfflin, 1864–1945) veikale Renesansas ir barokas (Renaissance und Barock, 1926).

/ Eugenija Ulčinaitė

Baroko literatūrai būdinga didelė žanrų įvairovė: greta epo, tragedijos, komedijos išpopuliarėjo smulkieji literatūros žanrai – epigrama, emblema, akrostichas, anagrama, apoftegma, logogrifas, kankrinas, epicedijas, trenas, elogijas. Šių smulkiųjų žanrų aprašymus, kai kurių pavyzdžius pristatome pateiktyje:

Baroko literatūros žanrų įvairovė (.pdf)