Select Page

2021 M. RUGSĖJO MĖNESĮ GAUTOS KNYGOS

Dėkojame Lietuvos mokslų akademijai už 9 padovanotas  knygas.

Knygos iš serijos „Mokslas visiems“.

Kviečiame skaityti!

NAUJŲ KNYGŲ ANOTACIJOS (.PDF)

 

Birželis kvietė į KOVĄ. 1941-06-23 Lietuvos sukilimui atminti

Šiemet birželio 23-ąją suėjo aštuoniasdešimt metų nuo Lietuvių Tautos sukilimo, kuris paskelbė atkuriamą Lietuvos valstybę ir Laikinąją Vyriausybę, vijo okupantą ir perėmė krašto administravimą anksčiau negu pasirodė vokiečių armijos daliniai. Sukilimas buvo Lietuvių Tautos ginkluotos rezistencijos pradžia ir penkis de­šimtmečius trukusios kovos už Lietuvos laisvę bei valstybinę nepriklausomybę istorinės reikšmės gairė. Nuo tada Lietuvių Tauta nesiliovė priešinusis okupan­tams. Keitėsi rezistencijos veikėjai ir organizacijos. Keitėsi rezistencijos formos ir metodai. Keitėsi net pozicijos, kuriose pasiprie­šinimas atkakliausiai reiškėsi. Tačiau nepakitusi liko dvasia, iš kurios tekėjo pa­sipriešinimo veiksmai. Dvasia, kuri reiškė pasiryžimą gyventi ir kurti laisvėje, pasiryžimą priešintis smurtu primetamam svetimam gyvenimo būdui. Dvasia, kuri atvedė
Lietuvą ir į Kovo 11-ąją.

 

 

Tomas Venclova. Lietuvos istorija visiems, II tomas

„Lietuvos istoriją visiems“ parašė poetas, eseistas, Jeilio universiteto profesorius, vienas aktyviausių Lietuvos intelektualų Tomas Venclova. Pirmojo tomo pasakojimas prasideda nuo neandertaliečių ir kromanjoniečių laikų, o baigiasi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės padalijimais; antrajame tome dėstoma tolesnė istorija iki atkurtos Nepriklausomybės įtvirtinimo 1991-aisiais žlugus SSRS. Knyga „Lietuvos istoriją visiems“ stebina autoriaus akiračio platumu, gebėjimu apibendrinti, įkontekstinti, atrinkti iškalbingų detalių, o labiausiai – savitu požiūriu į skaudžius ar vis dar ginčijamus praeities įvykius. Visa savo gyvenimo veikla Venclova gina intelektualinės laisvės, žmogaus vertės, orumo ir aktyvumo idėjas. Tikrasis patriotizmas, jo manymu, prasideda ten, kur baigiasi visi (taip pat pseudopatriotiniai) nutylėjimai ir iškraipymai.

„[…] visą savo profesinį gyvenimą studijavau ir istorinius įvykius […]. Ilgainiui tai pasidarė man taip įdomu, jog surizikavau parašyti dar vieną daugmaž sintetinį darbą, kuris apžvelgtų mano krašto plėtotę nuo senovės ligi dabarties. Ta plėtotė – neįprastas, netgi unikalus ir labai pamokomas reginys“,- rašo autorius įžangoje.

496 iliustracijos, 12 žemėlapių, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.