Select Page

2020 m. kovo ir rugpjūčio mėnesį gautos knygos

Siūlome paskaityti.

Nijolė Gaškaitytė-Žemaitienė „Žuvusiųjų Prezidentas“ / ketvirtoji pataisyta laida.

Joje jautriai, autentiškai ir įtaigiai atskleidžiama Jono Žemaičio, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko, biografija, prieduose pateikiami archyviniai LLKS dokumentai, nuotraukos, bendražygių prisiminimai.

(…) J. Žemaitis buvo žmogus, žinantis, ko siekia, įsitikinęs tų siekių taurumu ir pasiryžęs jų įgyvendinimui paaukoti gyvybę. Marijona Žiliūtė, viename bunkeryje su J. Žemaičiu praleidusi paskutinius jo gyvenimo iki arešto metus, J. Žemaitį trumpai apibūdino taip: tai buvo karininkas, davęs Lietuvos Respublikai priesaiką, kurios niekuomet ir jokiomis aplinkybėmis nesulaužė. Kartu jis buvo labai malonus, šiltas, santūrus ir geranoriškas žmogus. Visi jį pažinojusieji pabrėžė jo kuklumą, dvasinę pusiausvyrą, pagarbą kitiems.(…)

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė

Andy Hargreaves, Michael Fullan „Profesinis kapitalas. Ugdymo pertvarka kiekvienoje mokykloje“

Ši knyga yra išversta į lietuvių kalbą ir išleista įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 3“ (2017–2021). Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką ir besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad įvairių tipų ir pavaldumo švietimo įstaigų lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius (inovacijas) savo organizacijose.

Projekto siekis – auginti Lietuvos švietimo profesinį kapitalą. Projektas skirtas švietimo bendruomenės nariams (švietimo institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, mokinių tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenėms). Tikimasi, kad knygoje pateikiama informacija ir idėjos bus naudingos gerinant švietimo kokybę, skatins lyderių augimą.

Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai paauglystėje: patarimai mokytojams

Metodinė priemonė skirta mokytojams, įgyvendinantiems Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą.

Leidinyje mokytojai ras patarimų ir pagalbos, kaip paauglystėje plėtoti ir gilinti šeimos sampratą, kaip padėti paaugliui suprasti ir priimti lytinio brendimo pokyčius, kaip kurti draugyste ir meile grįstus tarpusavio santykius, kaip stiprinti savitvardą, ugdyti valią ir, kas itin svarbu, kaip atsispirti aplinkinių spaudimui ir išmokti pasakyti „ne“.

Antroji papildyta laida. „Lietuvių liaudies žaidimai ir pramogos“ – tai bibliografo Vytauto Steponaičio sudaryto ir 1956 m. paskelbto lietuvių liaudies žaidimų rinkinio naujoji laida, papildyta melodijomis, abėcėline žaidimų ir pramogų rodykle.

„Šiame leidinyje, kurį galbūt galima pavadinti ir mažąja mūsų etninės kultūros žaidimų enciklopedija, sukaupti įvairiausi žaidimai. Čia ir sumanumą, vikrumą, greitį bei jėgą lavinantys sportiniai, ir vaizduotę, meninius sugebėjimus, tarpusavio bendravimą ugdantys vaidybiniai, vaizduojamieji žaidimai. Graži, naudinga dovana ir žaidėjams, ir žaidimų organizatoriams. Tad palikim kompiuterius bei mobiliuosius telefonus ir eikim pažaisti…“

Stasys Kavaliauskas, Vilniaus etnines kultūras centro direktoriaus pavaduotojas

Rimantas Krupickas (1943–2009) – Lietuvos geografas, fizinių mokslų daktaras, pedagogas, žygeivių judėjimo Lietuvoje pradininkas, vienas iš Tautinio ąžuolyno iniciatorių, Jaunųjų geografų mokyklos įkūrėjas, pėsčiųjų maratonų sumanytojas bei daugelio kitų įdomių veiklų pradininkas ir puoselėtojas.

Ši knyga „Turiu eiti. Rimantas Krupickas. Mokslininkas. Geografas. Keliautojas“ skirta Rimantui Krupickui atminti. Čia sugulė daugelio artimų žmonių apmąstymai ir prisiminimai, kupini linksmų nuotykių, istorijų, kelionių aprašymų ir mokslinių bei pedagoginių įžvalgų.

Skyriuje „Turiu eiti“ – Rimanto Krupicko sudarytų kelionių pėsčiomis keltąsų, kurias jis pradėjo, bet nebesuspėjo įveikti, aprašymai. Liko nebaigti dienoraščiai, jo sumanytų knygų apmatai…

Prisiminimais apie Mokytoją, kolegą, bendražygį pasidalijo per šimtą su juo bendravusių ir jį pamilusių žmonių.