Select Page

Naujienos

Paskutinę sausio mėnesio savaitę  gimnazistai susitelkė į vieną svarbiausių kultūros epochų – viduramžius. Bendru informacinių pranešimų apie to laiko istoriją, teatrą, dailę, muziką, literatūrą ciklu buvo duota pradžia atidesniam žvilgsniui į viduramžius per įvairių dalykų pamokas. Tokios veiklos tikslas – suvokti šios epochos visumą.

Anglų kalba – paroda apie viduramžių ir šių dienų vertybės bei jos refleksija, video pranešimai  apie tai, kokį maistą valgė viduramžiais ir koks buvo valgymo etiketas, apie mokslo sistemą  viduramžiais. Mokiniai fantazavo,  kaip atrodytų jų gyvenimas,  jei būtų  viduramžių valstiečiai.

Matematika – mokiniai susipažino su laikrodžių atsiradimu ir jų rūšimis bei  laiko skaičiavimu, sprendė  uždavinius, susijusius su laiku ir laikrodžiais.

Technologijų pamokose kalbėta apie viduramžių aprangos detales, jų skirtumus pagal luomus, socialinį statusą, kalbėta apie monogramas, mokinės kūrė eskizus siuvinėtai  monogramai, mat viduramžiais atsirado romantiška tradicija savo išrinktajam dovanoti dailią nosinaitę su šilko siūlais išsiuvinėta monograma.

Chemija ir biologija – IIIB klasės  gimnazistės Simona Butkutė ir Aistė Žymantaitė per biologijos ir chemijos pamokas mokinius nukėlė į viduramžius – supažindino su alchemikų veikla, filosofinio akmens prasme, simbolika, indėliu į chemijos mokslo vystymąsi. Mokiniai kūrė  piešinius, primenančius alchemikų laikus, Kalbėta apie viduramžių mokslininkų  įdomiausius ir svarbiausius  darbus,  apie tuo metu populiarų  gydymo metodą – kraujo nuleidimą ir, žinoma, apie marą bei karantiną.

Fizikos pamoka buvo skirta viduramžių mokslininkui, ,,sustabdžiusiam Saulę, pajudinusiam Žemę“ , milžinui, revoliucionieriui, apvertusiam astronomijos mokslą aukštyn kojom –  Mikalojui Kopernikui.

Lietuvių pamokose  pirmokai pristatė pasakojimą apie vieną iš karaliaus Artūro riterių, kūrė istorijas apie tų riterių patirtį šių dienų pasaulyje, pavyzdžiui,  kaip gamtos globėjas riteris Persefalis padeda JAV prezidentui ir Gretai spręsti ekologijos problemas. Trečiokai pristatė pasakojimą apie Šv. Pranciškų ir aktualizavo pranciškonų veiklą šiandien: kalbėjo apie pranciškonų veiklą Kretingoje, analizavo  Šv. Pranciškaus „Saulės giesmę“, interpretavo modernių dailininkų paveikslus, kuriuose pavaizduotas šis šventasis. Ketvirtokai susitiko su broliu Bernardu, Bibilijos pasakojimą apie Dovydą ir Galijotą interpretavo  analizuodami  B. Krivicko eilėraštį.

Rusų kalbos  pamokose mokiniai buvo supažindinti su žymiais Rusijos architektūros, kultūros paminklais, išlikusius nuo viduramžių laikų: A.Rubliovo ikonomis, Novgorodo senamiesčiu, senųjų Rusijos miestų turistiniu maršrutu „Aukso žiedas“, aptarė rusų tautos herojinį epą ,,Sakmė apie Igorio žygį“.

Per tikybos pamokas akcentuota jėzuitų veikla Lietuvoje, kolegijos ir  Vilniaus Universiteto įtaka ugdant Lietuvos jaunimą, kalbėta apie inkvizicijos atsiradimą, jos tikslus, apie  Šv. Jono Pauliaus II dokumentą ,,Atmintis ir susitaikinimas: Bažnyčia ir praeities kaltės“, dalyvauta susitikime su broliu Bernardu.

Geografijos pamokose mokiniai diskutavo apie didžiuosiu geografinius atradimus ir viduramžių ekonomiką.

Kūno kultūros pamokos  prasidėjo trumpu istorinių žinių patikrinimu –testu, kuris buvo atliekamas pasitelkiant sportines užduotis – gimnazistai statė pilis, griovė jas, kovojo „kariuomenėmis“ – komandomis, mokėsi  būti tvirti ir koordinuoti.