Select Page

Naujienos

Kokią ugdomosios veiklos kryptį rinktis III gimnazijos klasėje? Kokią profesiją ar veiklą rinktis baigus mokyklą? Tai klausimai, kurie dažnai kyla I-II ir III-IV klasių gimnazistams. Būtent sausio mėnesio 24 dieną Gimnazijoje vykę Karjeros dienos susitikimai ir paskaitos ne tik pateikė gimnazistams informacijos apie įvairias profesijas, bet ir paskatino pirmiausia pažinti save ir aplinką, nebijoti keisti stereotipų ir būti aktyviais savo ateities kūrėjais. Šiemet Karjeros dienos organizatorių : karjeros konsutantės Jūratės Vaišvilės ir pavaduotojos ugdymui Jolitos Vaičiulienės, pastangomis gimnazistams buvo pateikta visa paletė paskaitų ir susitikimų.

Pirmiausia buvo pratęsta tradicija, kad šią dieną gimnazistams apie profesiją ir savo asmeninę patirtį pasakoja buvę gimnazijos mokiniai. Šiemet buvo galimybė klausytis teisininko Alberto Martinaičio paskaitos apie teisininko profesiją ir Jono Simučio (abu buvę gimnazistai) paskaitos ,,Kodėl verta pradėti planuoti šiandien?“ Pastarasis taip pat pristatė galimybes studijuoti VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, pasidalijo asmenine patirtimi, akcentuodamas, kad kuo anksčiau, dar II klasėje, prieš rinkdamasis ugdymo programos kryptį, mokinys turėtų sau užduoti karjeros klausimus.

Apie būtinybę save pažinti kaip socialią būtybę, apie kiekvieno žmogaus poreikį jausti socialinį ryšį ir būti atsakingam už  santykių kūrimą bei galimybę save realizuoti savanoriaujant pasakojo Ramunė Liukienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos socialinių mokslų lektorė, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro profesijos mokytoja, ilgametė maisto banko savanorė. Gimnazistai lankėsi ir Palangos pasienio užkardoje ir Policijos  komisariate, kur buvo supažindinti su pasieniečio ir policininko profesijomis. Apie psichologo profesiją pasakojo gimnazijos psichologė Inga Šniuolytė. Į klausimą ,,Ar gali finansininkas tapti verslininku?” gimnazistams atsakė finansininkė ir verslininkė Rūta Ūsaitė Duonielienė

Šių metų naujovė – galimybė apsilankyti Palangos miesto savivaldybėje, kur gimnazistai buvo maloniai sutikti. Jaunimo reikalų koordinatorė Laura Grendienė ir kiti savivaldybės darbuotojai patraukliai supažindino gimnazistus su savivaldybės struktūra ir funkcijomis, su profesijomis, kurių reikia norint dirbti savivaldybėje.  Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus ir administracijos direktorė Kilijonienė tarybos posėdžių salėje pristatė  naują reklaminį filmą apie Palangą ir kartu su gimnazistais pasidžiaugė jau nuveiktais ir dar planuojamais darbais.

Jau ne pirmus metus Gimnazijoje vieši Vakaris Bernotas, Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto profesorius, kuris skaitė paskaitą apie plataus profilio grafinio dizaino profesionalų rengimą pramonei, prekybai, leidybai, paslaugų sferai, kūrybinėms industrijoms ir medijai. Planuojantys savo ateitį sieti su menu lankėsi ir žinomo Palangos menininko Lino Žulkaus dirbtuvėse, kur buvo šiltai priimti, išgirdo pasakojimus, kaip iš paprasto parke rastų medžio ar šakos gimsta meno dirbinys. Linas Žulkus demonstruodamas skirtingas medžio – gintaro skulptūras pasakojo apie savo kūrybos kitoniškumą ir galimybes kuriant meną pasitelkti į pagalbą net šiuolaikinių technologijų programas.

Karjeros orientavimo internetinę platformą ,,Pasaulio Studentai“ pristatė jos kūrėjai. Tai online platforma, kurioje moksleiviai karjeros klausimais gali konsultuotis iš pirmų lūpų su studentais, kurie studijuoja įvairias disciplinas universitetuose, pasklidusiuose visame pasaulyje. KASTU atstovai pristatė  Anglijos, Olandijos, Danijos, Švedijos ir Suomijos švietimo sistemas, stojimo į aukštąsias šių šalių mokyklas tvarką, studijų finansavimo galimybes. Jie taip pat atsakė į konkrečius gimnazistų klausimus. LCC tarptautinio universiteto Anglų kalbos katedros dėstytojas Andrew Jones vedė paskaitą apie neplanuotą viešą kalbėjimo, mokė, kaip jam būti pasiruošus. Šie patarimai buvo labai aktualūs ir IV klasių gimnazistams, kurių pavasarį laukia egzamino dalis žodžiu, ir kitiems mokiniams, nes tikslingo kalbėjimo viešai dažnai pasigendama.

Kad tokia paskaitų ir susitikimų gausa neklaidintų, Karjeros dienos organizatorės tikslingai pagal amžiaus  grupes buvo suformavusios tvarkaraštį, kurį kiekvienas mokinys individualiai pagal poreikį ir interesus galėjo koreguoti. Galimybė rinktis pačiam ir didelė paskaitų apie karjerą pasiūla padeda mokiniui motyvuotai ir tikslingai pažinti save ir kurti savo ateitį.

Karjeros dienos nuotraukų autorė IC klasės gimnazistė Greta Valentinavičiūtė